eGospodarka.pl

PracaGrupyalt.pl.praca.oferowana › Gdynia => Software developer (Ruby & Python) <=
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 1

 • 1. Data: 2022-05-25 15:15:08
  Temat: Gdynia => Software developer (Ruby & Python) <=
  Od: TeamQuest Sp. z o.o. <n...@T...PL>

  Our client is the global leader in retail real estate property tech,
  serving over 1,000 shopping centers, across 3 continents, through
  more than 1 billion digital shopper engagements every year. From
  the industry's first end to end ecommerce marketplace, to loyalty
  programs oyr client offers the only purpose-built solutions for
  shopping centers, designed to create long lasting digital
  relationships with shoppers, and unlock the power of retail
  properties to monetize beyond the square meter. the company has
  offices in Europe, the US, and Asia, and is backed by both venture
  and PE funds.

  *****
  ***** Software developer (Ruby & Python)
  *****  ***** Key duties:

  * Design and development of data processing in a distributed
  architecture
  * Matching technology to new functionalities
  * Translation of business requirements into technical implementations
  * Using BigData services in AWS
  * Orchiestering processes using Apache Airflow
  * Software development in Ruby and Python
  * Communication between many services using REST and gRPC API
  * Deploying applications on Kubernetes clusters located on 3
  continents
  * Writing unit and integration tests
  * Responsibility for the process from writing the first line of code
  to production implementation


  ***** Position requirements:

  * At least 2 years of experience
  * Good knowledge of Ruby
  * At least basic knowledge of Python
  * Experience with:
  ** SQL
  ** Docker
  * Good knowledge of English


  ***** Nice to have:

  * AWS
  * Elasticsearch
  * Airflow
  * RabbitMQ
  * PostrgeSQL


  ***** We offer:

  * Fully remote or in Kraków office
  * Sport subscription and private healthcare
  * Small teams and international projects
  * Flat structure
  * Bike parking
  * Playroom
  * Shower
  * Free snacks
  * Free lunch
  * No dress code
  * Modern office


  ***** Other:

  * Fully remote or in Kraków office
  * Sport subscription and private healthcare
  * Small teams and international projects
  * Flat structure
  * Bike parking
  * Playroom
  * Shower
  * Free snacks
  * Free lunch
  * No dress code
  * Modern office


  Aplikuj tu / Send your CV:
  => => =>
  http://TeamQuest.pl/n/61306-n?utm_source=nntp&utm_me
  dium=cron&utm_campaign=2205
  => => =>  W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
  następującej treści:


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
  kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
  Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
  osobowych potencjalnym pracodawcom.

  Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
  przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
  do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
  Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
  pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
  poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
  3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
  potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
  swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
  przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
  danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
  przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
  szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
  na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
  dokumentów i informacji w nich zawartych.
  --
  Pozostałe oferty:
  https://teamquest.pl/praca-w-it/


  ID=c0e2d158f2fb5d32baed0ff037d93041

strony : [ 1 ]


Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1