eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

PracaWynagrodzenia › Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2018 r.

Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2018 r.

2019-06-17 13:18

Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2018 r.

Jakie przeciętne wynagrodzenie w 2018 roku? © lisssbetha - Fotolia.com

Mamy najświeższe informacje odnośnie średniej krajowej i zatrudnienia w gospodarce narodowej. Z danych przekazanych właśnie przez GUS wynika, że przeciętne wynagrodzenie w minionym roku wyniosło 4585,03 zł brutto. Liczba osób pracujących ukształtowała się na poziomie 16,0 mln osób (+2,0%).

Przeczytaj także: Przeciętne wynagrodzenie IV 2019

Jak wynika z danych przedstawionych przez GUS, najwyższy wzrost liczby osób pracujących zanotowano w sekcjach „Transport i gospodarka magazynowa” (5,2%), „Informacja i komunikacja” (4,8%) i „Działalność profesjonalna, naukowa i technicznaΔ” (4,5%), natomiast spadek zaobserwowano w sekcjach „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo” (0,3%) oraz „Administrowanie i działalność wspierająca” (2,2%).

Przeciętna liczba osób zatrudnionych w 2018 r. wyniosła 10,6 mln osób, co oznacza wzrost o 2,0% w stosunku do ubiegłego roku. Spośród sekcji o najwyższym wzroście przeciętnego
zatrudnienia należy wymienić „Działalność profesjonalną, naukową i techniczną” (5,0%), „Transport i gospodarka magazynowa” (4,3%) oraz „Informacja i komunikacja” (4,1%). Spadek zanotowano w sekcjach „Obsługa rynku nieruchomości” (1,2%), „Górnictwo i wydobywanie” (0,7%), „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo” oraz „Działalność finansowa i ubezpieczeniowa”(0,5%).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniosło 4585,03 zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2017 r. o 7,0%. Największy wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto zanotowano w sekcjach „Górnictwo i wydobywanie” (10,7%), „Opieka zdrowotna i pomoc społeczna” (10,3%) oraz „Administrowanie i działalność wspierająca” (8,3%) a najmniejszy w sekcjach „Pozostała działalność usługowa” (2,6%) i „Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne” (4,7%).

W 2018 r. płaca minimalna brutto została ustalona na 2100 zł. W porównaniu do 2017 r. wzrosła o 5% (100 zł). Minimalne wynagrodzenie stanowiło 46,2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto bez wypłat z zysku oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników jednostek sfery budżetowej osiągniętego w gospodarce narodowej w 2018 r.
Liczba osób (w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób i w jednostkach budżetowych niezależnie od liczby pracujących) pobierających w grudniu 2018 r. wynagrodzenie nieprzekraczające minimalnego wynagrodzenia wyniosła 423,0 tys. osób i była niższa niż przed rokiem o 75,6 tys. osób, tj. o 15,2%.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: