eGospodarka.pl

PracaSłownik stanowisk › Palacz

Palacz

Palacz

Palacz - zakres obowiązków i opis stanowiska © RioPatuca Images - Fotolia.com

Palacz to osoba obsługująca kotły centralnego ogrzewania dostarczające ciepło, parę technologiczną i ciepłą wodę użytkową do różnych budynków i obiektów przemysłowych. Palacz podczas pracy kontroluje eksploatację urządzeń oczyszczania i odprowadzania spalin, utrzymuje w ciągłej sprawności technicznej kotły oraz urządzenia kontrolno-pomiarowe, pomocnicze i zabezpieczające. Palacz sprawdza i odczytuje wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej i nadzoruje przebieg procesu technologicznego. Steruje i nadzoruje proces uruchomiania i pracy kotłów centralnego ogrzewania oraz pracę różnych systemów dostarczania paliwa, monitoruje ciśnienie, temperaturę i mierniki ciągu powietrza oraz aparaturę kontrolno-pomiarową.
Osoba zatrudniona na stanowisku palacza ustawia optymalne parametry pracy kotła, sprawdza stan techniczny koła i urządzeń pomocniczych, uszczelnienie rur i łączników oraz szczelność wewnętrznych instalacji. Uzupełnia substancje do regeneracji złoża w instalacjach zmiękczających wodę, a także prowadzi rejestr odczytów mierników i przyrządów pomiarowych. Palacz ustawia parametry pracy kotła w zależności od wymaganej wydajności.

Typowym miejscem pracy palacza kotłów centralnego ogrzewania jest kotłownia. Dla zawodu palacza można wyróżnić dwa podstawowe stanowiska: palacz kotłów centralnego ogrzewania gazowych, który obsługuje kotły opalane paliwami gazowymi (gaz ziemny, propan-butan, biogaz) oraz palacza kotłów centralnego ogrzewania wodnych rusztowych, który obsługuje kotły opalane paliwem stałym.

Czym się zajmuje palacz (Zakres obowiązków):


  • Obsługiwanie kotłów centralnego ogrzewania
  • Kontrolowanie pracy kotłów centralnego ogrzewania
  • Dokumentowanie obsługi kotłów centralnego ogrzewania
  • przestrzeganie zasad BHP

Wymagania


Kandydat na palacza powinien mieć ukończone 18 lat oraz dobry stan zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi – dobry węch i wzrok, sprawny zmysł dotyku oraz sprawny narząd słuchu. Zawód palacza kotłów można uzyskać na kursach kwalifikacyjnych. Możliwe jest również przyuczenie na stanowisku pracy. Podczas obsługi kotłów gazowych o mocy powyżej 50 kW wymagane są uprawnienia energetyczne eksploatacyjne – świadectwo kwalifikacyjne w zakresie wykonywania czynności obsługi kotłów wodnych na paliwa gazowe wraz z urządzeniami pomocniczymi i aparaturą kontrolno-pomiarową. Podczas obsługi kotłów wodnych rusztowych o mocy powyżej 50 kW wymagane są uprawnienia energetyczne eksploatacyjne „E” Gr 2 w zakresie wykonywania czynności obsługi kotłów wodnych na paliwa stałe wraz z urządzeniami pomocniczymi i aparaturą kontrolno-pomiarową.

Zarobki


Przeciętnie miesięczne wynagrodzenie palacza kotłów centralnego ogrzewania mieści się w granicy 1 300 – 2 000 zł netto.
Więcej na ten temat: palacz

Dostępne oferty pracy:

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: