eGospodarka.pl

PracaOferty pracy Szczecin › starszy inspektor wojewódzki

Kto szuka:

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Stanowisko:

starszy inspektor wojewódzki

Lokalizacja:

Szczecin

zachodniopomorskie

Opis stanowiska podany przez pracodawcę:


Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor wojewódzki do spraw ds. redakcji Dziennika Urzędowego - na zastępstwo w Wydziale Prawnym

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • gromadzenie, rejestrowanie, wstępna weryfikacja aktów normatywnych podlegających publikacji, przy wsparciu Systemu Modułu Komunikacyjnego E-Dziennik;
 • współpraca z wydziałami Urzędu w zakresie tworzenia i publikacji aktów stanowionych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz z Regionalną Izbą Obrachunkową, w zakresie badania legalności aktów zgodnie z jej właściwością;
 • przygotowanie materiałów do składu Dziennika Urzędowego, w oparciu o System Modułu Komunikacyjnego E-Dziennik, udzielanie wiz przy użyciu bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz tworzenie szablonu Dziennika;
 • publikowanie elektroniczne Dzienników Urzędowych w Systemie Modułu Komunikacyjnego E-Dziennik oraz umieszczanie plików PDF Dziennika w Biuletynie Informacji Publicznej ZUW;
 • sporządzanie projektów odpowiedzi na pisma i wnioski dotyczące publikacji aktów normatywnych w Dzienniku Urzędowym;
 • kontrolowanie prawidłowości tworzenia aktów prawnych w Edytorze Aktów Prawnych oraz przekazywanie ich do publikacji w Dzienniku Urzędowym, przez jednostki samorządu terytorialnego;
 • przygotowywanie i przedkładanie załączników do rachunków za ogłoszenie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzających taryfy dla przedsiębiorstw energetyki cieplnej.
 • dokonywanie korekt Dziennika Urzędowego;


Warunki pracy

• Praca w zabytkowym budynku, położonym w centrum miasta na Wałach Chrobrego,
• Charakter pracy: administracyjno-biurowy, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,
• praca o charakterze administracyjno-biurowym, w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym, wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej
• na stanowisku występują: wyjazdy służbowe, z uwagi na charakter zadań może wystąpić konieczność przebywania na terenie urzędu poza godzinami pracy, a także poza urzędem w związku z udziałem w kontrolach oraz oględzinami miejsc zdarzeń/wypadków
• stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
• oświetlenie dzienne i sztuczne
• stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda oraz urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, brak podjazdów


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Pracownikom oferujemy:

• Terminowo wypłacane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości brutto ok. 40 560 zł rocznie
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• Praca w korpusie służby cywilnej
• Dodatki do wynagrodzenia: dodatek stażowy (min. 5% -max. 20%, uzależniony od stażu pracy), dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13 pensja", nagrody jubileuszowe przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nagrody finansowe uzależnione od oceny półrocznej
• Fundusz Socjalny (ZFŚS) - dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży i tzw. ”wczasów pod gruszą”, finansowe benefity w okresie świąt, zakładowe pożyczki na preferencyjnych warunkach, bezzwrotna pomoc finansowa w trudnych sytuacjach itd.
• Możliwość pracy samodzielnej i uczestnictwa w ciekawych projektach oraz w zespołach interdyscyplinarnych
• Dogodne i elastyczne godziny pracy
• Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego
• Szkolenia interpersonalne w oparciu o indywidualny program rozwoju zawodowego
• Możliwość ubiegania się o mianowanie na urzędnika służby cywilnej, co uprawnia - po zdanym egzaminie - do dodatkowych uprawnień (np. dodatkowy urlop do 12 dni, dodatek finansowy, większa ochrona zatrudnienia
i wynagrodzenia)
• Możliwość refundacji części kosztów studiów i kursów językowych


Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakakolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl/, w zakładce „Praca” lub uzyskać pod numerem telefonu: 91/ 43 03 650.

REKRUTACJA:
1 ETAP Złożenie oferty przez kandydata
- Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą zakwalifikowane,
- Oferty należy składać w zaklejonych kopertach,
- Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl/ w zakładce „praca – wzory formularzy”,
- Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
2 ETAP Analiza ofert pod kątem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu
- Oferty nie zawierające dokumentów wskazanych w treści ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych,
- Kandydaci, którzy nie spełniają wymagań niezbędnych w postaci m.in. wykształcenia, doświadczenia zawodowego/stażu pracy lub wymaganego przeszkolenia czy specjalizacji nie zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji.
3 ETAP Kontakt z kandydatami spełniającymi stawiane przez nas wymagania
- Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub e-mailem,
- Dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie,
- Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w Biurze Organizacji i Kadr
w budynku urzędu w Szczecinie, pok. 281 w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.
4 ETAP Udział wyłonionych kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym
-Test umiejętności obsługi komputera MS Office
- Rozmowa kwalifikacyjna
5 ETAP Finalna decyzja i informacja zwrotna
- Kontakt telefoniczny z wyłonionym do zatrudnienia kandydatem
- Zamieszczenie wyniku naboru na stronie BIP KPRM oraz stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl/, w zakładce „Praca – wyniki naborów na wolne stanowiska w służbie cywilnej”.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w administracji

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów: ustaw samorządowych, zasad techniki prawodawczej, ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych,
 • znajomość przepisów dotyczących wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne oraz przepisów dotyczących elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych
 • znajomość przepisów ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz ustawy o służbie cywilnej
 • zaawansowane umiejętności obsługi komputera w zakresie MS Office (Excel, Word)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-06-08
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
  Biuro Organizacji i Kadr, pok. 283
  ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

  z dopiskiem: „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 32”

  Kontakt do pracodawcy:

  Kliknij tutaj, aby skontaktować się z pracodawcą lub wysłać swoje CV »
  Oferta pochodzi z serwisu
  oferty pracy infopraca
  POPRZEDNIA OFERTA Lider w Dziale Jakości Wszystkie oferty NASTĘPNA OFERTA statystyk

  Szukasz pracownika?
  Opublikuj ofertę na eGospodarka.pl

  sprawdź szczegóły

  data publikacji: 2020-05-28

  do końca oferty: 53 dni

  pracodawca: BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

  branże: Administracja publiczna

  aplikuj

  Sprawdź oferty na podobne stanowiska

  Praca - wiadomości i porady

  • Marzy Ci się praca w IT? Oto 3 zawody z przyszłością

   Marzy Ci się praca w IT? Oto 3 zawody z przyszłością

   Technologie informatyczne cieszą się dziś ogromną popularnością. Szacunki wskazują, że w branży pracuje już przeszło 450 tys. specjalistów. Co istotne, nie wszyscy z nich są programistami z dyplomem wyższej uczelni. Jeśli i tobie ...

  • Koronawirus - co może pracodawca?

   Koronawirus - co może pracodawca?

   Informacje o rozprzestrzeniającym się koronawirusie 2019-nCoV niepokoją – jego przypadki diagnozowane są również w Europie. W erze otwartej wymiany handlowej oraz swobody przepływu osób, ryzyko przenoszenia niebezpiecznego wirusa ...

  • Ile zarabiają kobiety do towarzystwa?

   Ile zarabiają kobiety do towarzystwa?

   Ze względu na wysokie wymagania stawiane escort girls (kobietom do towarzystwa) ich zarobki są wysokie. Wynagrodzenia różnią się jednak w zależności od kraju czy cech fizycznych kobiety. Dane zawarte w poniższym artykule pochodzą z ...

  • Zarobki programistów w Krakowie w 2018 roku

   Zarobki programistów w Krakowie w 2018 roku

   Na jakie wynagrodzenie mogli liczyć programiści szukający pracy w Krakowie? Które języki programowania przynosiły największe zarobki? Odpowiedzi znajdują się w poniższym artykule.

  • Ile zarabia programista junior? Czego oczekuje? Co umie?

   Ile zarabia programista junior? Czego oczekuje? Co umie?

   Ile zarabia programista junior? Z najnowszego badania No Fluff Jobs wynika, że w przypadku mężczyzny zarobki sięgają 4200 zł netto. Dość sporo jak na start kariery? Niekoniecznie, ponieważ samym zainteresowanym marzy się nawet 8900 zł na ...