eGospodarka.pl

PracaGrupyalt.pl.praca.oferowana › Wrocław => Java Developer <=
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 1

 • 1. Data: 2022-09-22 18:30:06
  Temat: Wrocław => Java Developer <=
  Od: TeamQuest Sp. z o.o. <n...@T...PL>

  As a global leader our client create and implement innovative
  Intelligent Transportation Systems. Their solutions make life
  easier for millions public transport passengers in metropolises
  such as Bonn, Hamburg, Zurich, Frankfurt, Singapore, Riyadh and
  many others.

  *****
  ***** Java Developer
  *****  ***** Position requirements:

  * 4+ years of professional experience with Java development
  * Knowledge of design patterns
  * Hands-on experience with testing, test automation, including unit
  tests
  * Verbal and written English communication skills
  * Creativity and analytical skills


  ***** Nice to have:

  * Knowledge of Java frameworks and libraries: Spring, Spring Boot,
  *Eclipse RCP, OSGi, Junit
  * Web technologies (JavaScript, CSS, HTML, web services)and knowledge
  of C++, C#
  * Experience in Scrum/Agile approach
  * Ready to occasionally travel to beautiful Switzerland


  ***** We offer:

  * Challenging international projects that literally create a better
  world for millions of people around the world. What we create is
  different that yet another business application
  * Work in a young and dynamic yet well-established company
  * Friendly international culture based on mutual respect, trust and
  individualism
  * Trips abroad, e.g. to our central location in Switzerland, with a
  stunning view on the largest waterfall in Europe from our office
  * Attractive salary and non-salary benefits (including private
  healthcare, social events, funding sports and recreational
  activities)
  * The ability to deepen skills, practical learning multiple
  technologies and a wide range of business domains
  * Flexible working time


  Aplikuj tu / Send your CV:
  => => =>
  http://TeamQuest.pl/n/68040-n?utm_source=nntp&utm_me
  dium=cron&utm_campaign=2209
  => => =>  W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
  następującej treści:


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
  kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
  Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
  osobowych potencjalnym pracodawcom.

  Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
  przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
  do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
  Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
  pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
  poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
  3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
  potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
  swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
  przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
  danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
  przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
  szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
  na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
  dokumentów i informacji w nich zawartych.
  --
  Pozostałe oferty:
  https://teamquest.pl/praca-w-it/


  ID=efadfa578df07cbc9e302762af0cb087

strony : [ 1 ]


Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1