eGospodarka.pl

PracaGrupyalt.pl.praca.oferowanaWieprz => DevOps Engineer <= › Wieprz => DevOps Engineer <=
 • Path: news-archive.icm.edu.pl!news.icm.edu.pl!.POSTED.mail.teamquest.pl!not-for-mail
  From: TeamQuest Sp. z o.o. <n...@T...PL>
  Newsgroups: alt.pl.praca.oferowana
  Subject: Wieprz => DevOps Engineer <=
  Date: Tue, 28 Jun 2022 13:45:08 -0000 (UTC)
  Organization: TeamQuest.pl
  Lines: 91
  Message-ID: <6...@t...pl>
  References: <6...@t...pl>
  Reply-To: P...@T...PL
  Mime-Version: 1.0
  Content-Type: TEXT/plain; CHARSET=UTF-8
  Content-Transfer-Encoding: 8bit
  Injection-Date: Tue, 28 Jun 2022 13:45:08 -0000 (UTC)
  Injection-Info: news.icm.edu.pl; posting-host="mail.teamquest.pl:31.179.177.242";
  logging-data="11049"; mail-complaints-to="u...@n...icm.edu.pl"
  User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:31.0) Gecko/20100101 Icedove/31.8.0
  In-Reply-To: <6...@t...pl>
  Xref: news-archive.icm.edu.pl alt.pl.praca.oferowana:68329
  [ ukryj nagłówki ]

  Dla Naszego Klienta - firmy zatrudniającej niemal 700 osób,
  działającej na bez mała 20 rynkach Europy, tworzącej
  urządzenia do inteligentnego zarządzania budynkami, szukamy
  osoby na stanowisko:

  *****
  ***** DevOps Engineer
  *****  ***** Twoje zadania:

  * Automatyzacja budowania, wdrażania i konfigurowania aplikacji w
  oparciu o CI/CD,
  * Administrowanie Microsoft Azure Cloud,
  * Tworzenie konfiguracji w oparciu o wykorzystanie Docker i
  Kubernetes.


  ***** Od Kandydata oczekujemy:

  * Doświadczenia w automatyzacji budowania, wdrażania i
  konfigurowania aplikacji w oparciu o CI/CD (Continuous
  Integration/Delivery),
  * Doświadczenia w pracy w administrowaniu Microsoft Azure Cloud,
  * Znajomości systemu kontroli wersji Git,
  * Doświadczenia w pisaniu CLI Linux i/lub Powershell,
  * Umiejętności tworzenia konfiguracji w oparciu o wykorzystanie
  Docker i Kubernetes,
  * Umiejętności tworzenia i administrowania wirtualnymi maszynami
  VMWARE CLOUD.


  ***** Zapunktujesz dodatkowo gdy posiadasz:

  * Doświadczenie w konfigurowaniu i zarządzaniu infrastrukturą za
  pomocą Terraform i/lub Ansible,
  * Doświadczenie w konfigurowaniu monitoringu dla maszyn wirtualnych
  serwerów i usług w chmurze przez np. Zabbix,
  * Umiejętność używania generatorów ruchu do symulacji
  obciążenia sieci i wykrywania anomalii,
  * Doświadczenie w administracji i rozwoju baz danych CITUS.


  ***** Proponujemy:

  * Stałe zatrudnienie,
  * Kwartalny bonus finansowy,
  * Budżet szkoleniowy odnawiany co roku,
  * Bonus za polecenie pracownika,
  * Pracę przy rozwojowym projekcie, w dużym zespole specjalistów.


  Aplikuj tu / Send your CV:
  => => =>
  http://TeamQuest.pl/n/64020-n?utm_source=nntp&utm_me
  dium=cron&utm_campaign=2206
  => => =>  W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
  następującej treści:


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
  kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
  Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
  osobowych potencjalnym pracodawcom.

  Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
  przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
  do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
  Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
  pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
  poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
  3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
  potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
  swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
  przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
  danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
  przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
  szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
  na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
  dokumentów i informacji w nich zawartych.
  --
  Pozostałe oferty:
  https://teamquest.pl/praca-w-it/


  ID=93e7b39935bdd14c933b7ff3d3e0a8ac

Podziel się

Poleć ten post znajomemu poleć

Wydrukuj ten post drukuj

Najnowsze wątki z tej grupy


Najnowsze wątki

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1