eGospodarka.pl

PracaGrupyalt.pl.praca.oferowanaWarszawa => Administrator IT (Senior) <= › Warszawa => Administrator IT (Senior) <=
 • Path: news-archive.icm.edu.pl!news.icm.edu.pl!.POSTED.mail2.teamquest.pl!not-for-mail
  From: TeamQuest Sp. z o.o. <n...@T...PL>
  Newsgroups: alt.pl.praca.oferowana
  Subject: Warszawa => Administrator IT (Senior) <=
  Date: Mon, 26 Sep 2022 07:00:07 -0000 (UTC)
  Organization: TeamQuest.pl
  Lines: 111
  Message-ID: <6...@t...pl>
  References: <6...@t...pl>
  Reply-To: P...@T...PL
  Mime-Version: 1.0
  Content-Type: TEXT/plain; CHARSET=UTF-8
  Content-Transfer-Encoding: 8bit
  Injection-Date: Mon, 26 Sep 2022 07:00:07 -0000 (UTC)
  Injection-Info: news.icm.edu.pl; posting-host="mail2.teamquest.pl:79.188.158.137";
  logging-data="22791"; mail-complaints-to="u...@n...icm.edu.pl"
  User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:31.0) Gecko/20100101 Icedove/31.8.0
  In-Reply-To: <6...@t...pl>
  Xref: news-archive.icm.edu.pl alt.pl.praca.oferowana:71078
  [ ukryj nagłówki ]

  Naszym klientem jest firma ubezpieczeniowa marką z rozpoznawalną na
  rynku i zajmuje znaczące miejsce w rankingach instytucji
  finansowych (w pierwszej 10-tce).
  Powstała z łączonej inicjatywy banków, towarzystw ubezpieczeń,
  oraz lokalnych samorządów - w zakresie ubezpieczeń
  majątkowych.
  Firma poszukuje kandydata na stanowisko Administratora IT (seniora):

  *****
  ***** Administrator IT (Senior)
  *****  ***** Twoje super zadania:

  * administracja i zarządzanie:
  ** środowiskiem Microsoft (kilkadziesiąt serwerów, około
  tysiąc stacji roboczych, poczta),
  ** środowiskiem Linux (kilkaset serwerów)
  ** backupem, zarządzanie bibliotekami taśmowymi,
  ** środowiskiem VMware, HA oraz zasobami,
  ** infrastrukturą sprzętową serwerową oraz macierzami w
  środowisku wysokiej dostępności
  * monitorowanie pojemności i wydajności środowiska,
  * nadzór nad bezpieczeństwem zarządzanego obszaru,
  * obsługa zgłoszeń dotyczących administrowania systemów i
  usuwania awarii
  * tworzenie dokumentacji związanej z wykonywanymi zadaniami


  ***** Od kandydatów oczekujemy:

  <b>1. 5-letnie doświadczenie praktyczne w:</b>
  * zarządzaniu usługami Microsoft (Active Directory, NTP, Radius,
  WSUS, Exchange, polityki GPO itp.),
  * zarządzaniu środowiskiem w konfiguracji hybrydowej (onpremise /
  cloud) Exchange, Office365, Sharepoint, Teams
  * hardeningu serwerów i środowiska (serwerów Linux - CentOS, Ubuntu
  oraz Windows Serwer),
  * zarządzaniu backupem
  * konfiguracji i zarządzaniu rozwiązaniami z zakresu bezpieczeństwa
  i dostępu (antywirus, antyspam, vpn, skanery podatności, DLP,
  rozwiązania do detekcji anomalii, pam itp.)
  * konfiguracji HA
  <b>2. znajomość (wiedza na temat):</b>
  * narzędzi monitorowania logów (ELK, Graylog) i zasobów Zabbix,
  Prometheus
  ** zagadnień sieci (m.in. sieci SAN)
  * Linux, Windows Server 2019
  * Veristas Backup Exec
  <b>3. umiejętność pisania skryptów automatyzujących pracę (na
  Linux i Microsoft)</b>


  ***** Dodatkowe atuty:

  * znajomość sposobu licencjonowania produktów Microsoft
  * znajomość urządzeń sieciowych Juniper oraz zaawansowanych
  zagadnień sieciowych,
  * znajomość technicznej warstwy aplikacyjnej (serwery aplikacyjne,
  kolejki zdarzeń itp.)


  ***** Oferujemy:

  * Stanowisko z wysokim stopniem samodzielności i wpływu na
  organizację
  * Współpracę z długim horyzontem czasowym, zapewniającą
  rozpoznawalność w branży (na tle innych firm ubezpieczeniowych,
  banków, regulatorów)
  * prywatną opiekę medyczną


  Aplikuj tu / Send your CV:
  => => =>
  http://TeamQuest.pl/n/68620-n?utm_source=nntp&utm_me
  dium=cron&utm_campaign=2209
  => => =>  W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
  następującej treści:


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
  kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
  Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
  osobowych potencjalnym pracodawcom.

  Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
  przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
  do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
  Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
  pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
  poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
  3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
  potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
  swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
  przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
  danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
  przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
  szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
  na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
  dokumentów i informacji w nich zawartych.
  --
  Pozostałe oferty:
  https://teamquest.pl/praca-w-it/


  ID=212eec0f5402f1fe0819356d194aed47

Podziel się

Poleć ten post znajomemu poleć

Wydrukuj ten post drukuj

Najnowsze wątki z tej grupy


Najnowsze wątki

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1