eGospodarka.pl

PracaOferty pracy Warszawa › Starszy specjalista

Kto szuka:

Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Stanowisko:

Starszy specjalista

Numer referencyjny:

81736

Lokalizacja:

Warszawa

mazowieckie

Opis stanowiska podany przez pracodawcę:

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; obsługa klientów zewnętrznych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w instalację klimatyzacyjną.


Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe). Budynek posiada windę osobową do transportu pionowego, nie posiada podjazdów dla osób niepełnosprawnych, ale jest wyposażony w transporter gąsiennicowy typu T09 "ROBY" służący do transportu po schodach wejściowych do budynku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Pomieszczenia pracy GIF mieszczą się na parterze oraz I i III piętrze budynku.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania wyjaśniające w zakresie wad jakościowych produktów leczniczych w tym w szczególności: analizuje zgłoszenia wad jakościowych, w tym współpracuje z Wojewódzkimi Inspektorami Farmaceutycznymi (WIF); analizuje protokoły badań produktów leczniczych z jednostek badawczych Państwowego Zakładu Higieny (PZH) i Narodowego Instytutu Leków (NIL); ocenia wagę zgłaszanych wad produktów leczniczych, przeprowadza wstępną analizę ryzyka; prowadzi korespondencję wyjaśniającą z podmiotami odpowiedzialnymi/wytwórcami/hurtowniami; sporządza analizę ryzyka na podstawie dostarczonych informacji dotyczących wady jakościowej z uwzględnieniem analizy ryzyka medycznego; przygotowuje projekty decyzji GIF w zakresie wstrzymania/wycofania z obrotu oraz zakazu wprowadzania do obrotu produktu leczniczego; współpracuje z Głównym Inspektorem Sanitarnym (GIS), Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL), Głównym Lekarzem Weterynarii (GLW), Ministerstwem Zdrowia (MZ), NIL, PZH i innymi w zakresie prowadzonych postępowań.
 • Przygotowuje roczny plan poboru do badań jakościowych produktów leczniczych oraz plan poboru produktów leczniczych immunologicznych i produktów wykazujących aktywność biologiczną, a także nadzoruje realizację umowy z jednostkami badawczymi w ramach prowadzonych badań.
 • Przygotowuje projekty decyzji administracyjnych oraz prowadzi postępowania w zakresie kierowania do badań produktów leczniczych po raz pierwszy dopuszczonych do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowuje projekty pism kierowanych do wytwórców, importerów i podmiotów odpowiedzialnych, w ramach wykonywanych zadań, także w języku angielskim
 • Współpracuje z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi (m.in. EMA, Europejski Dyrektoriat Jakości Leków EDQM) w zakresie sprawowania nadzoru nad jakością produktów leczniczych oraz przygotowuje projekty wystąpień do innych organów administracji publicznej oraz jednostek badawczych w zakresie prowadzonych spraw.
 • Bierze udział w wyjazdowych spotkaniach międzynarodowych grup roboczych zajmujących się tematyką dotyczącą problemu wad jakościowych produktów leczniczych.
 • Bierze udział w pracach legislacyjnych nad projektami aktów prawnych w zakresie podlegającym kompetencjom Departamentu Nadzoru oraz opracowuje i aktualizuje procedury oraz instrukcje leżące we właściwościach merytorycznych Departamentu Nadzoru.

Wymagania stawiane pracownikowi:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z następujących dziedzin nauki: farmacja, medycyna, weterynaria, biologia, biotechnologia, inżynieria chemiczna, chemia, mikrobiologia, technologia farmaceutyczna,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat w przemyśle farmaceutycznym, w aptekach lub w podmiotach prowadzących obrót hurtowy produktami leczniczymi
 • Znajomość ustawy Prawo farmaceutyczne
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania
 • Znajomość struktury organizacyjnej i zadań Urzędu
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie B1
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres
 • komunikatywność

Kontakt do pracodawcy:

Kliknij tutaj, aby skontaktować się z pracodawcą lub wysłać swoje CV »
Oferta pochodzi z serwisu
oferty pracy praca
POPRZEDNIA OFERTA Mechanik Wszystkie oferty NASTĘPNA OFERTA Referendarz

Szukasz pracownika?
Opublikuj ofertę na eGospodarka.pl

sprawdź szczegóły

data publikacji: 2021-07-22

do końca oferty: 13 dni

pracodawca: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

branże: Administracja publiczna

aplikuj

Sprawdź oferty na podobne stanowiska

Praca - wiadomości i porady

 • Informacja o stanie konta ubezpieczonego już na PUE ZUS

  Informacja o stanie konta ubezpieczonego już na PUE ZUS

  ZUS zakończył generowanie i udostępnianie Informacji o Stanie Konta Ubezpieczonego (IOSKU) według danych na 31 grudnia 2020 r. Można go sprawdzić wyłącznie na swoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

 • Skrócenie czasu pracy w Polsce. Jakie rozwiązania?

  Skrócenie czasu pracy w Polsce. Jakie rozwiązania?

  W 2019 r Microsoft przeprowadził w Japonii eksperyment polegający na tym, że przez miesiąc pracownicy pracowali 4 dni w tygodniu. Twierdzą, że przełożyło się to na zwiększenie przychodu na pracownika o 40% względem analogicznego okresu w ...

 • Dostałeś niższy zasiłek chorobowy lub opiekuńczy? ZUS go przeliczy

  Dostałeś niższy zasiłek chorobowy lub opiekuńczy? ZUS go przeliczy

  Dobre wiadomości dla osób, które pobierały zasiłek opiekuńczy lub chorobowy wyliczany na bazie obniżonego w związku z CIVID-19 wynagrodzenia. Jak informuje ZUS, zaniżone świadczenie można przeliczyć. Kto i jak może to zrobić?

 • Jakie obowiązki pracodawcy w czasie upałów?

  Jakie obowiązki pracodawcy w czasie upałów?

  Przed nami kolejne upalne dni z temperaturami przekraczającymi 30 stopni. Nie jest łatwo funkcjonować w takich warunkach, a szczególnie trudno jest pracować. Jakie obowiązki ma w czasie upałów pracodawca? Czy pracownicy mają szczególne ...

 • Jak zatrudnić cudzoziemca ze Wschodu?

  Jak zatrudnić cudzoziemca ze Wschodu?

  Należy zauważyć, iż pojęcie „Wschodu” jest dość szerokie – tym bardziej z punktu widzenia polskiego prawa migracyjnego. Stąd też różne są zasady zatrudniania obcokrajowców ze Wschodu. Prawo polskie, co do zasady wymaga, żeby ...