eGospodarka.pl

PracaGrupyalt.pl.praca.oferowanaBiałystok => Database Administrator <= › Białystok => Database Administrator <=
 • Path: news-archive.icm.edu.pl!news.icm.edu.pl!.POSTED.mail2.teamquest.pl!not-for-mail
  From: TeamQuest Sp. z o.o. <n...@T...PL>
  Newsgroups: alt.pl.praca.oferowana
  Subject: Białystok => Database Administrator <=
  Date: Sat, 24 Sep 2022 15:45:06 -0000 (UTC)
  Organization: TeamQuest.pl
  Lines: 96
  Message-ID: <6...@t...pl>
  References: <6...@t...pl>
  Reply-To: P...@T...PL
  Mime-Version: 1.0
  Content-Type: TEXT/plain; CHARSET=UTF-8
  Content-Transfer-Encoding: 8bit
  Injection-Date: Sat, 24 Sep 2022 15:45:06 -0000 (UTC)
  Injection-Info: news.icm.edu.pl; posting-host="mail2.teamquest.pl:79.188.158.137";
  logging-data="13958"; mail-complaints-to="u...@n...icm.edu.pl"
  User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:31.0) Gecko/20100101 Icedove/31.8.0
  In-Reply-To: <6...@t...pl>
  Xref: news-archive.icm.edu.pl alt.pl.praca.oferowana:71073
  [ ukryj nagłówki ]

  Our Client is a global company (HQ in UK) creating Mobile data
  connectivity platform.

  *****
  ***** Database Administrator
  *****  ***** The Key Responsibilities:

  * Performance and efficiency of all company databases
  * Performance tuning: memory management, indexing, partitioning & load
  balancing
  * Technical troubleshooting to diagnose, isolate and correct data and
  database issues
  * Ensure security across all database systems and manage database
  access
  * Advise and implement best practices for replication
  * Design, implement and monitor disaster recovery plans
  * Auditing of small to large scale MySQL NOSQL and PostgreSQL
  databases, including highly transactional and write-once read
  many.
  * Applying relevant updates and patches
  * Undertaking maintenance and optimization of databases
  * Keeping up to date with knowledge and expertise in the domain of
  data storage and retrieval


  ***** Must have:

  * Operating Systems: Linux, Windows Server
  * Certified in MySQL
  * Understanding of programming languages such as Java/PHP/Python
  * Experience of Apache Solr/Mongo
  * PostgreSQL experience
  * Experience of Big Data systems such as Apache Casandra
  * Extensive knowledge of the principals and methodologies of data
  transformation and ingestion / ETL tools
  * Knowledge of business systems
  * Experience of working with management information systems
  * An understanding of best practices regarding system security
  measures
  * Very good English skills


  ***** Good to have:

  * Experience of MSSQL


  ***** Benefits offered:

  * Attractive salary (b2b)
  * Fully remote work
  * A real opportunity for professional development in international
  environment


  Aplikuj tu / Send your CV:
  => => =>
  http://TeamQuest.pl/n/61720-n?utm_source=nntp&utm_me
  dium=cron&utm_campaign=2209
  => => =>  W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
  następującej treści:


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
  kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
  Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
  osobowych potencjalnym pracodawcom.

  Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
  przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
  do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
  Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
  pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
  poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
  3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
  potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
  swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
  przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
  danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
  przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
  szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
  na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
  dokumentów i informacji w nich zawartych.
  --
  Pozostałe oferty:
  https://teamquest.pl/praca-w-it/


  ID=cdbf3ed0b4bbc50d9fe188faf3a6e2d9

Podziel się

Poleć ten post znajomemu poleć

Wydrukuj ten post drukuj

Najnowsze wątki z tej grupy


Najnowsze wątki

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1