eGospodarka.pl

PracaGrupyalt.pl.praca.oferowana › Poznań => Elixir Software Developer <=
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 1

 • 1. Data: 2018-11-27 18:45:02
  Temat: Poznań => Elixir Software Developer <=
  Od: TeamQuest Sp. z o.o. <n...@T...PL>

  Our Client is a worth attention Software House from Poznan which offer
  comprehensive services in web and mobile projects and assist its
  clients in building specifications, UX/UI design, graphics
  creation and programming.
  Professional team of nearly 40 members now has closed more than 150
  projects for 7 years on the market gathering many awards.

  *****
  ***** Elixir Software Developer
  *****  ***** Position description:

  * implementing business logic in a clean, testable way
  * creating API for core logic (it could be HTTP, sockets, webhooks or
  even CLI)
  * abstracting access layer from business layer
  * delivering your code into the production server
  * providing meaningful testing implementations
  * learning everyday to stay on top of industry trends.


  ***** Requirements:

  * 1-2 yr+ commercial experience
  * at least one project Elixir + Phoenix delivered into production (not
  necessarily commercial)
  * fluent usage of Elixir standard library
  * knowledge about SQL and Ecto
  * elementary knowledge about OTP
  * familiarity with REST and GraphQL
  * being able to think in functional programming way
  * writing clean, reusable and testable code (ex_unit, espec)
  * previous web experience with other platforms (e.g. Ruby, Go, Python)
  is favorable
  * constant-learning attitude
  * paying attention to detail insistence on adhering to good
  programming practices
  * familiarity with Agile methodology
  * good command of English, allowing you to easily communicate with our
  clients (B2).


  ***** Nice to have:

  * experience in working with mobile clients
  * being able to craft CI and CD process involving containerization
  technology and cloud solutions
  * experience in SPA frameworks e.g. Ember, React&Redux


  ***** Benefits offered:

  * competitive salary 10000 -12 000 PLN netto + VAT - paid time-off
  (B2B) or 5000-10000 PLN gross (UoP)
  * possibility of remote work
  * relocation package
  * perfect ecosystem for raising your qualifications
  * code reviewing, pair programming, periodically review meetings
  * working in complex, diverse projects for both domestic and foreign
  clients
  * versatile bench - our team comprises programmers, graphic designers,
  people with Venture Capital and agency experience
  * Luxmed health care
  * Multisport card
  * flexible working hours
  * friendly environment.


  Aplikuj tu / Send your CV:
  => => =>
  http://TeamQuest.pl/n/31270-n?utm_source=nntp&utm_me
  dium=cron&utm_campaign=1811
  => => =>  W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
  następującej treści:


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
  kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
  Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
  osobowych potencjalnym pracodawcom.

  Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
  przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
  do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
  Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
  pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
  poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
  3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
  potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
  swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
  przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
  danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
  przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
  szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
  na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
  dokumentów i informacji w nich zawartych.
  --
  Pozostałe oferty:
  https://teamquest.pl/praca-w-it/


  ID=571b9b89036bb067ed0476c6ddcad199

strony : [ 1 ]Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1