eGospodarka.pl

PracaGrupyalt.pl.praca.oferowana › Kraków => ServiceNow Implemetation Specjalist / ServiceNow Developer
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 1

 • 1. Data: 2019-04-15 09:15:02
  Temat: Kraków => ServiceNow Implemetation Specjalist / ServiceNow Developer
  Od: TeamQuest Sp. z o.o. <n...@T...PL>

  Jesteśmy średnim dostawcą usług informatycznych z siedzibą w
  Stuttgarcie w Niemczech, kompleksowym dostawcą usług
  konsultingowych, wdrożeniowych i wsparcia / zarządzanych dla
  rozwiązań opartych na ServiceNow. Pracujemy dla krajowych i
  międzynarodowych firm od 1998 roku. Nasz sposób pracy
  charakteryzuje się punktualnością, indywidualnością i
  przejrzystością. Jako globalna firma konsultingowa
  specjalizujemy się w zakresie zarządzania usługami IT,
  zarządzania operacjami informatycznymi i obsługą Klienta w
  ścisłej współpracy z liderem rynku światowego ServiceNow.
  Obecnie zatrudniamy ponad 50 pracowników na całym świecie i
  oferujemy jakość rozwiązań serwisowych od średnich firm po
  duże korporacje. Nasi Klienci to znane firmy z różnych branż,
  takie jak: motoryzacja, usługi komunalne, technologia
  informacyjna, administracja publiczna, inżynieria mechaniczna i
  transport.
  Aktualnie do naszego zespołu szukamy:

  *****
  ***** ServiceNow Implemetation Specjalist / ServiceNow Developer
  *****  ***** Opis stanowiska:

  * Prowadź wszystkie techniczne aspekty dostarczania rozwiązań:
  ** konfigurację interfejsu użytkownika aplikacji
  ** konfigurację przepływu pracy
  ** opracowanie wymaganego raportowania specyficznego dla klienta
  ** tworzenie skryptów
  ** tworzenie komponentów integracji wymagań (SSO, LDAP, systemy
  stron trzecich itp.)
  * Bądź kluczowym członkiem zespołu wdrożeniowego projektu,
  współpracuj z międzynarodowym zespołem, Klientami i ServiceNow
  zespołu technicznego
  * Przygotuj wszystkie produkty i wewnętrzne produkty techniczne
  Klienta o najwyższej jakości
  * Zaangażuj się w ciągłe doskonalenie naszych technik
  wdrożeniowych i opartych na nich usługach
  * Ciągłe poszerzanie wiedzy i umiejętności, bycie wewnętrznym i
  zewnętrznym ekspertem ServiceNow


  ***** Od Kandydata oczekujemy:

  * Wyższe wykształcenie - informatyka lub pokrewne
  * Minimum 2 lata doświadczenia w implementacji ServiceNow
  * Minimum 2 lata doświadczenia w JavaScript lub pokrewnym języku
  tworzeniu aplikacji
  * Zaawansowana znajomość JavaScript lub pokrewnego języka tworzenia
  aplikacji
  * Doświadczenie w technologiach internetowych takich jak: XML, HTML,
  WebServices, itp.
  * Znajomość ITIL / ITSM i / lub zarządzania operacyjnego
  * Dobra znajomość języka angielskiego (minimum B2)


  ***** Dodatkowe atuty:

  * RDBMS / SQL - doświadczenie w tworzeniu integracji za
  pośrednictwem JDBC i serwera MID
  * arządzanie procesami biznesowymi / automatyzacja
  * Znajomość języka niemieckiego
  * Znajomość aktualnych rozwiązań ITSM od HP, BMC, Efecte, CA.
  * Certyfikat ITIL Foundation, np. ITIL V3
  * Certyfikat ServiceNow System Administration
  * Certyfikowany specjalista ds. Wdrożenia ServiceNow
  * Certyfikat ServiceNow dla programistów


  ***** Proponujemy:

  * Atrakcyjne warunki finansowe <strong>70 - 110 zł / h</strong>
  * Zatrudnienie w oparciu o:
  ** <strong>umowę o pracę z 30-sto dniowym urlopem wypoczynkowym
  / rok
  ** umowę B2B z płatnym urlopem (do uzgodnienia)
  * Całkowitą pracę zdalną</strong>
  * Płaska struktura organizacyjna w powstającej firmie
  * Pozytywne środowisko pracy w międzynarodowym zespole z Niemiec,
  Polski, Brazylii i Australii


  Aplikuj tu / Send your CV:
  => => =>
  http://TeamQuest.pl/n/34013-n?utm_source=nntp&utm_me
  dium=cron&utm_campaign=1904
  => => =>  W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
  następującej treści:


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
  kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
  Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
  osobowych potencjalnym pracodawcom.

  Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
  przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
  do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
  Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
  pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
  poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
  3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
  potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
  swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
  przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
  danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
  przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
  szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
  na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
  dokumentów i informacji w nich zawartych.
  --
  Pozostałe oferty:
  https://teamquest.pl/praca-w-it/


  ID=f97666ca2130d3f2292dd8dee96ee826

strony : [ 1 ]Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1