eGospodarka.pl

PracaGrupyalt.pl.praca.oferowanaBydgoszcz => PHP Developer with Symfony2 or 3 experience <= › Bydgoszcz => PHP Developer with Symfony2 or 3 experience <=
 • Path: news-archive.icm.edu.pl!news.icm.edu.pl!.POSTED!not-for-mail
  From: TeamQuest Sp. z o.o. <n...@T...PL>
  Newsgroups: alt.pl.praca.oferowana
  Subject: Bydgoszcz => PHP Developer with Symfony2 or 3 experience <=
  Date: Wed, 17 Apr 2019 09:00:02 +0000 (UTC)
  Organization: TeamQuest.pl
  Lines: 90
  Message-ID: <2...@t...pl>
  References: <2...@t...pl>
  Reply-To: P...@T...PL
  NNTP-Posting-Host: mail.teamquest.pl
  Mime-Version: 1.0
  Content-Type: TEXT/plain; CHARSET=UTF-8
  Content-Transfer-Encoding: 8bit
  X-Trace: news.icm.edu.pl 1555491602 10180 31.179.177.242 (17 Apr 2019 09:00:02 GMT)
  X-Complaints-To: u...@n...icm.edu.pl
  NNTP-Posting-Date: Wed, 17 Apr 2019 09:00:02 +0000 (UTC)
  User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:31.0) Gecko/20100101 Icedove/31.8.0
  In-Reply-To: <2...@t...pl>
  Xref: news-archive.icm.edu.pl alt.pl.praca.oferowana:50942
  [ ukryj nagłówki ]

  For our Client, international telecom company, we are loking for:

  *****
  ***** PHP Developer with Symfony2 or 3 experience
  *****  ***** The Key Responsibilities:

  * Be a key part of the Development team
  * Support and enhance existing applications
  * Build new web based applications and services to support "s core
  business functions following the agile methodology
  * Working in a small development team and taking responsibility for
  all aspects of support


  ***** We expect you have:

  * At least 3+ years with PHP 5 experience
  * Knowledge of Symfony 2 or 3
  * Working knowledge of MVC and other common design patterns
  * Experience with Git code management
  * Very good knowledge HTML / CSS
  * Experince with JavaScript, including libraries such as jQuery
  * Designing and developing SQL queries
  * API integration with third parties using SOAP and REST with JSON /
  XML


  ***** Nice to have:

  * Infrastructure configuration - Windows / Linux / Apache / SMTP /
  Load Balancing
  * Experience with Angularjs or Angular2
  * Knowledge of SSL Client certificates
  * RabbitMQ or similar messaging platform
  * Apache Solr


  ***** Benefits offered:

  * Attractive salary
  * Fully remote work
  * A real opportunity for professional development in international
  environment


  Aplikuj tu / Send your CV:
  => => =>
  http://TeamQuest.pl/n/28402-n?utm_source=nntp&utm_me
  dium=cron&utm_campaign=1904
  => => =>  W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
  następującej treści:


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
  kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
  Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
  osobowych potencjalnym pracodawcom.

  Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
  przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
  do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
  Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
  pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
  poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
  3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
  potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
  swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
  przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
  danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
  przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
  szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
  na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
  dokumentów i informacji w nich zawartych.
  --
  Pozostałe oferty:
  https://teamquest.pl/praca-w-it/


  ID=b0250c461900421125a1ded89f4ede1c

Podziel się

Poleć ten post znajomemu poleć

Wydrukuj ten post drukuj

Najnowsze wątki z tej grupy


Najnowsze wątki

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1