eGospodarka.pl

PracaOferty pracy Warszawa › Prezes Zarządu

Kto szuka:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mickiewicza Potok"

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Stanowisko:

Prezes Zarządu

Lokalizacja:

Warszawa

mazowieckie

Opis stanowiska podany przez pracodawcę:

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Mickiewicza Potok” z siedzibą w Warszawie, ul. Mickiewicza 70 lok.90 ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Mickiewicza Potok” z siedzibą w Warszawie.

Wymagania dla kandydatów konieczne:

1) wykształcenie wyższe  magisterskie techniczne lub ekonomiczne,

2) co najmniej 10 - letni- staż pracy, w tym co najmniej 5- letni staż pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej na stanowiskach kierowniczych,

3) korzystanie z pełni  praw publicznych,

4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

5) ) niekaralność za umyślne przestępstwo, w tym za przestępstwo skarbowe,

6) dobra znajomość prawa spółdzielczego  i zasad funkcjonowania spółdzielni,

7) dobra znajomość prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych w warunkach gospodarki rynkowej,

8) znajomość zasad rachunkowości oraz zarzadzania finansami podmiotów  gospodarczych,

9) znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o własności lokali,

10) umiejętność kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi oraz wiedza z zakresu prawa pracy,

11) komunikatywność, rzetelność i umiejętność podejmowania decyzji,

12) dyspozycyjność,

13) dobra znajomość obsługi programów komputerowych (World, Excel, PowerPoint),

14) brak przeciwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym,

15) umiejętność mediacji,

16) mile widziane uprawnienia np. budowlane, lustracyjne, ukończone kursy specjalistyczne.

Oferta zgłoszona przez kandydata w konkursie powinna zawierać:

1) życiorys (CV), wraz z klauzulą  o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133, poz.883), o ochronie danych osobowych” 

2) list motywacyjny oraz  informacja o sposobie kontaktowania się z kandydatem (preferowane formy kontaktu: e- mail, telefon ),

3) dokumenty potwierdzające wykształcenie (odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich),

4) inne dokumenty potwierdzające umiejętności nabyte, zaświadczenia o ukończonych kursach specjalistycznych, certyfikaty,

5) świadectwa pracy potwierdzające minimum 10-letni staż pracy, w tym 5-letni staż pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej,

6) aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym (wystawione przez lekarza medycyny pracy),

7) oświadczenie o nieprowadzeniu przeciw kandydatowi postępowania prokuratorskiego lub sądowego związanego z działalnością gospodarczą,

8) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o zdolności do czynności prawnych,

9) oświadczenie o  nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej  wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „Mickiewicza Potok”

10) oświadczenie o braku pokrewieństwa  lub powinowactwa z członkami Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Mickiewicza Potok”, zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze,

11) oświadczenie o zachowaniu tajemnicy uzyskanych w toku postępowania konkursowego danych i informacji dotyczących działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Mickiewicza Potok”,

12) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przeprowadzenia konkursu i ich akceptacji.

W trakcie zbierania ofert mogą być przedstawiane przez kandydata kopie  wymaganych dokumentów, jednak podczas rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały tych dokumentów.

Obowiązki: kierowanie bieżącą działalnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Mickiewicza Potok”, reprezentowanie Spółdzielni przed organami administracji państwowej, sądami, podejmowanie wszelkich decyzji niezastrzeżonych w ustawie lub statucie innym organom Spółdzielni, w tym sporządzanie projektów planów gospodarczych, prowadzenie gospodarki Spółdzielni na podstawie uchwalonych planów i wykonywanie z tym wszelkich czynności organizacyjnych i finansowych, sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Spółdzielni, sprawozdań finansowych i przedkładanie ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Członków Spółdzielni,  zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, nadzór i koordynacja firm świadczących usługi na rzecz Spółdzielni, dbanie o skuteczną komunikację z mieszkańcami i urzędami, sporządzanie zapytań ofertowych, zawieranie umów w imieniu i na rzecz Spółdzielni, organizacja pracy biurowej.

Składanie ofert:

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest złożenie oferty do dnia 16.11.2018 r., do godz. 20:00

1) osobiście w biurze Spółdzielni – śr. i czw. w godz. 16:30 – 17:30, lub w innym terminie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu nr tel. 22 8333405, lub
2) przesłaniu oferty na adres e-mail: , lub
3) złożeniu oferty w skrzynce pocztowej nr 90 w budynku przyul. Mickiewicza 70 w Warszawie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej “Mickiewicza Potok”

z siedzibą w Warszawie zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru kandydata.

Jednocześnie informujemy, że Radzie Nadzorczej przysługuje prawo

unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Rodzaj pracy:
pół etatu

Rodzaj umowy:
inna

Kontakt do pracodawcy:

Kliknij tutaj, aby skontaktować się z pracodawcą lub wysłać swoje CV »
Oferta pochodzi z serwisu
oferty pracy egospodarka-platne

Szukasz pracownika?
Opublikuj ofertę na eGospodarka.pl

sprawdź szczegóły

data publikacji: 2018-11-07

data aktualizacji: 2018-11-11

do końca oferty: 17 dni

oferta była oglądana: 158 razy

pracodawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mickiewicza Potok"

branże: Administracja biurowa

aplikuj

Sprawdź oferty na podobne stanowiska

Praca - wiadomości i porady

 • Przebranżowienie - nie taki diabeł straszny...

  Przebranżowienie - nie taki diabeł straszny...

  Dla młodych ludzi, wchodzących na rynek pracy to standard. Wśród starszego pokolenia pracowników wciąż budzi strach. Przebranżowienie – wywołuje skrajne emocje, zatem to zło konieczne czy możliwość spełnienia zawodowego? Jedno jest ...

 • Relacje w pracy. Jesteś szakalem czy żyrafą?

  Relacje w pracy. Jesteś szakalem czy żyrafą?

  W każdym z nas jest coś z żyrafy i szakala. W codziennych rozmowach – zawodowych, rodzinnych czy towarzyskich – posługujemy się językami symbolizowanymi właśnie przez te zwierzęta. Co to oznacza dla nas samych i naszych relacji? Jak ...

 • Wynagrodzenia osób z różną znajomością języków obcych w 2017 roku

  Wynagrodzenia osób z różną znajomością języków obcych w 2017 roku

  Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w roku 2017, mediana wynagrodzeń całkowitych pracowników z zaawansowaną znajomością języka angielskiego (C1/C2) wynosiła 6 076 PLN. Połowa tej grupy badanych zarabiała w ...

 • Zarobki pracowników IT w Warszawie w 2017 roku

  Zarobki pracowników IT w Warszawie w 2017 roku

  Mediana wynagrodzeń osób zatrudnionych w technologiach informatycznych w Warszawie wyniosła 7 081 PLN brutto – wynika z raportu „Wynagrodzenia w Warszawie w 2017 roku” wydanego przez Sedlak & Sedlak. Wynagrodzenia 54,2% zatrudnionych ...

 • Pensje dyrektorów i polityków. Mają władzę i pieniądze?

  Pensje dyrektorów i polityków. Mają władzę i pieniądze?

  Ile zarabiają przedstawiciele ponad 150-tysięcznej armii polskich polityków, wyższych urzędników i dyrektorów zarządzających? Czy pensje mężczyzn rzeczywiście są znacznie wyższe niż kobiet, a sektor prywatny oferuje bardziej intratne ...

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.