eGospodarka.pl

PracaPorady dla pracownika › Szkodliwe warunki pracy a emerytury po 2008 roku

Szkodliwe warunki pracy a emerytury po 2008 roku

2008-02-25 13:14

Szkodliwe warunki pracy a emerytury po 2008 roku

Szymon Zych, prawnik, specjalista prawa pracy, Kancelaria Krawczyk i Wspólnicy © fot. mat. prasowe

Obecne przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS umożliwiają przejście na wcześniejszą emeryturę osobom pracującym w szkodliwych warunkach, które przystąpiły do Otwartego Funduszu Emerytalnego. Muszą jedynie z niego wystąpić. Uprawnienie takie dają im przepisy, które są ważne do końca 2008 r. Od nowego roku będzie można się ubiegać o wcześniejszą emeryturę np. na podstawie art. 184 ustawy. Ten jednak nie przewiduje możliwości wypisania się z OFE. Zmian w tym zakresie nie zawiera także zaproponowana przez resort pracy nowelizacja ustawy.

Przeczytaj także: Dorabiałeś do renty lub wcześniejszej emerytury? Rozlicz się z ZUS do 28 lutego

Osoby urodzone pomiędzy 1949 r. a 1968 r. mają prawo przejść na emeryturą w obniżonym wieku, jeżeli:
  • nie przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyły wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa oraz
  • spełniają warunki wymagane do uzyskania wcześniejszej emerytury nie później niż do 31 grudnia 2008 r.

Zatem warunki takie jak wiek czy staż emerytalny (a w tym liczba lat wykonywania prac w szczególnych warunkach), ubezpieczony musi spełniać do 31 grudnia 2008 r. Dodajmy, że w przypadku mężczyzn wiek emerytalny co do zasady wynosi tutaj 25 lat pracy, a w przypadku kobiet 20.

Powyższe nie oznacza jednak, że od 2009 r. pracownicy urodzeni po 31 grudnia 1948 r., którzy do końca 2008 r. nie osiągnęli wieku emerytalnego, nie będą mogli przechodzić na wcześniejszą emeryturę. Umożliwi im to bowiem art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Przepis ten wskazuje, że ubezpieczonym urodzonym po 1948 r. przysługuje wcześniejsza emerytura, jeżeli w dniu 1 stycznia 1999 r. osiągnęli:
  • okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymaganym w przepisach dotychczasowych (z reguły 15 lat) do nabycia prawa do emerytury w wieku niższym niż 60 lat - dla kobiet i 65 lat - dla mężczyzn oraz
  • okres składkowy i nieskładkowy w wymiarze minimum 25 lat dla mężczyzn i 20 lat dla kobiet

Emerytura taka przysługuje pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego oraz rozwiązania stosunku pracy - w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem.

Z powyższego przepisu zatem nie będą mogły skorzystać osoby, które zapisały się do OFE.

Zdaniem eksperta ...

Szymon Zych, prawnik, specjalista prawa pracy, Kancelaria Krawczyk i Wspólnicy

fot. mat. prasowe

Szymon Zych, prawnik, specjalista prawa pracy, Kancelaria Krawczyk i Wspólnicy

Szymon Zych, prawnik, specjalista prawa pracy, Kancelaria Krawczyk i Wspólnicy

Szymon Zych z Kancelarii Krawczyk i Wspólnicy wskazał, że „osoby pracujące w szczególnych warunkach, które są zapisane do otwartego funduszu emerytalnego mogą na podstawie obecnych przepisów przechodzić na wcześniejszą emeryturę. Podstawę prawną stanowi art. 46 ust. 1 w zw. z art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 39 poz. 353 z późn. zm.). Wiek emerytalny, rodzaje prac lub stanowisk oraz warunki (dotyczące wymaganego stażu pracy i osiągnięcia obniżonego wieku), na podstawie których przysługuje prawo do wcześniejszej emerytury, ustala się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. z 1983 r. Nr 8 poz. 43 ze zm.). W wykazach A i B stanowiących załącznik do powołanego rozporządzenia wymienione są rodzaje prac w szczególnych warunkach. Natomiast szczegółowy wykaz stanowisk prac w szczególnych warunkach zawarty jest w zarządzeniach resortowych wydanych przez właściwych ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz centralne związki spółdzielcze.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: