eGospodarka.pl

PracaWynagrodzenia › Imponujące wynagrodzenia w zarządach spółek giełdowych w Polsce

Imponujące wynagrodzenia w zarządach spółek giełdowych w Polsce

2020-10-27 12:38

Imponujące wynagrodzenia w zarządach spółek giełdowych w Polsce

Wynagrodzenia w zarządach spółek giełdowych © Lina - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Najwyższa kadra kierownicza w zarządach spółek giełdowych nie ma powodów, aby narzekać na wysokość wynagrodzenia. Potwierdzeniem tego jest najnowsza odsłona cyklicznego badania EY Polska. Opracowany na jego podstawie raport wskazuje, że mediana rocznych zarobków członka zarządu spółki notowanej na GPW opiewała w minionym roku na 1,2 mln zł. Stabilny wzrost wynagrodzeń notowany jest od 2018 roku, ale nie można wykluczyć, że zostanie on zahamowany przez pandemię.

Przeczytaj także: Wynagrodzenia członków zarządu i rad nadzorczych w 2015 r.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • W których branżach członkowie zarządów spółek giełdowych zarabiają najlepiej?
  • Jakie są rodzaje celów wyznaczanych członkom zarządów?
  • Czy spółki publikują szczegółowe sprawozdanie z wynagrodzeń zarządu i rady nadzorczej?


Badania prowadzone przez EY Polska dowodzą, że wysokość wynagrodzeń członków zarządów uzależniona jest od wielkości spółki - im jest ona większa, tym wyższe są zarobki kadry zarządzającej. Widać również, że znaczenie w tej kwestii odgrywa branża. Najwyższe wynagrodzenia oferuje sektor technologiczny oraz finanse. Na drugim biegunie plasuje się z kolei ochrona zdrowia i branża chemiczna.

EY przypomina przy tym, że wysokość wynagrodzenia zarządu i rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa regulowana jest przepisami tzw. ustawy kominowej. W polskich spółkach nadal dominuje wynagrodzenie stałe. Wynagrodzenie zmienne krótko- i długoterminowe stanowi nadal średnio około 40% wypłaty kluczowego managera.

fot. mat. prasowe

Wynagrodzenie całkowite w podziale na branże

Najwyższe wynagrodzenia dla członków zarządu oferują finanse


Biorąc pod uwagę cele, których realizacja jest warunkiem otrzymania wynagrodzenia zmiennego, premii, aktualnie tylko 35% spółek zawarło w sprawozdaniu informację o celach wyznaczanych członkom zarządu. Wśród nich najpopularniejsze są zysk netto i EBITDA.

fot. mat. prasowe

Rodzaje celów wyznaczanych członkom zarządów

Najpopularniejsze cele to zysk netto i EBITDA


Analizując z kolei najpopularniejsze formy długoterminowych programów motywacyjnych widać, że – choć stosuje je mniej niż połowa spółek notowanych na GPW - najpopularniejsze są programy oparte o instrumenty pochodne (warranty, akcje fantomowe) oraz programy gotówkowe.

fot. mat. prasowe

Rodzaje instrumentów bazowych

Najpopularniejsze są programy oparte o instrumenty pochodne


Bieżący rok przyniósł zmiany w zakresie obowiązków raportowania wynagrodzeń przez spółki notowane. Do końca czerwca 2021 r. mają one obowiązek opublikować szczegółowe sprawozdanie z wynagrodzeń zarządu i rady nadzorczej.
Zbadaliśmy polityki wynagrodzeń spółek z WIG20 i WIG40. Nie wszystkie z nich wypełniły ustawowy obowiązek opublikowania polityk. Co więcej, znaczna część polityk zawiera tylko część wymaganych elementów. Na przykład niecałe 40% firm jasno określiło kryteria przyznawania wynagrodzeń zmiennych, a tylko 60% spółek stosujących wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych podało informację o okresie jego odroczenia . Na etapie sporządzania sprawozdania, które podlega badaniu biegłego rewidenta, trudniej będzie ominąć zapisy ustawy. A warto nadmienić, że wymaga ona podania bardzo szczegółowych informacji i danych w porównaniu do aktualnych praktyk większości spółek – mówi Karol Raźniewski, Associate Partner EY, People Advisory Services.

Raport „Wynagrodzenia członków zarządów spółek giełdowych w Polsce” opisuje praktyki kształtowania wynagrodzeń w dużych i średnich spółkach akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Badaniem objęte zostały spółki giełdowe z najważniejszych indeksów – WIG20, WIG40 i WIG80, które na sierpień 2020 r. opublikowały swoje sprawozdania roczne. Raport pokazuje wynagrodzenia za rok 2019, a więc sprzed okresu pandemii, odzwierciedlając wysoką dynamikę wzrostu gospodarczego oraz niezachwiany wzrost wynagrodzeń, który był w tym czasie jednym z najwyższych w Unii Europejskiej.

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: