eGospodarka.pl

PracaPorady dla pracownika › ZUS: dla kogo zasiłek opiekuńczy we wrześniu?

ZUS: dla kogo zasiłek opiekuńczy we wrześniu?

2020-09-01 12:02

ZUS: dla kogo zasiłek opiekuńczy we wrześniu?

Mama z dziećmi © Anna Omelchenko - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (8)

Pierwsze 20 dni września to kolejny okres, w którym Polacy mogą otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Jak jednak informuje ZUS, tym razem będzie on przysługiwać wyłącznie tym rodzicom, którzy nie mogą wysłać dziecka do żłobka, przedszkola, szkoły czy innej placówki ze względu na jej zamknięcie.

Przeczytaj także: ZUS przedłuża zasiłek opiekuńczy. Do kiedy?

W dobie koronawirusa prawa rodziców zostały rozszerzone o możliwość uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tytułu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem do lat ośmiu, które nie może uczęszczać do żłobka, przedszkola lub szkoły.

Od 1 do 20 września o to świadczenie można wnioskować wówczas, gdy:
  • z powodu koronawirusa placówka opiekuńcza będzie zamknięta;
  • brak jest możliwości zapewnienia przez szkołę lub przedszkole opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania, bo np. lekcje odbywają się w trybie hybrydowym;
  • brak jest możliwości zapewnienia dziecku opieki niani.

Na tych samych zasadach zasiłek przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dotyczy to także rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze.


Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Jak podkreśla ZUS, dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje w przypadku, gdy:
  • pomimo otwarcia placówek, rodzice boją się do nich wysłać swoją latorośl;
  • drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego.

Jak starać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy?


Nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem należy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Mogą one to zrobić drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS) przy wykorzystaniu wniosku ZAS-58.

Co zrobić aby wysłać oświadczenie do dodatkowego zasiłku opiekuńczego?


1) zalogować się do swojego konta na PUE ZUS
2) przejść do zakładki Ubezpieczony
3) z bocznego menu wybrać [Dokumenty i Wiadomości] – [Dokumenty robocze]
4) kliknąć przycisk [Utwórz nowy] - wniosek ZAS-58 możesz wybrać z listy dostępnych dokumentów

fot. mat. prasowe

Krok 1 - wybór wniosku

Należy wybrać wniosek ZAS-58 Skarga/Wniosek świadczeniobiorcy/ płatnika składek w sprawie świadczeń z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego.


albo wyszukać np. po nazwie, korzystając z filtra

fot. mat. prasowe

Krok 1 - wybór wniosku (filtrowanie)

Wniosek o zasiłek opiekuńczy można wyszukać również za pomocą filtra.


Wniosek możesz utworzyć także z menu [Usługi] – [Katalog usług].

5) po zaznaczeniu wniosku kliknij [Utwórz dokument].

fot. mat. prasowe

Krok 2

W kolejnym kroku należy utworzyć dokument.


6) wypełnij wniosek. Wyświetli Ci się formularz z uzupełnionymi Twoimi danymi identyfikacyjnymi oraz adresowymi oraz danymi płatnika składek. Dane adresowe możesz edytować, jeśli są nieprawidłowe.

W formularzu:
  • zaznacz, że jest to wniosek, a w sekcji [Zgłaszam skargę/wniosek w sprawie] zaznacz pole „zasiłku opiekuńczego”

fot. mat. prasowe

Krok 3

Wnioskodawca musi zaznaczyć pole "wniosek" i wskazać, że chodzi mu o zasiłek opiekuńczy.


  • w sekcji [Treść skargi/wniosku] wprowadź odpowiednią treść oświadczenia -wprowadź dane, które dotyczą Ciebie np. okres sprawowania opieki, dane Twojego dziecka/ Twoich dzieci, numer rachunku bankowego, na który mamy przekazywać zasiłek opiekuńczy

fot. mat. prasowe

Krok 4

W kolejnym kroku należy wprowadzić odpowiednią treść oświadczenia.


7) wybierz przycisk „Sprawdź” - system podpowie Ci, czy uzupełniłeś wszystkie wymagane pola. Jeśli poprawnie wypełniłeś wniosek - zapisz go, a następnie zamknij formularz.

Jak podpisać wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy?


Wniosek możesz wysłać elektronicznie za pomocą:
  • kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
  • podpisu zaufanego (PZ ePUAP) lub
  • podpisu osobistego (e-dowodu).

Podpis zaufany jest bezpłatny. Aby go uzyskać, złóż wniosek o profil na stronie internetowej www.pz.gov.pl. Następnie potwierdź swoją tożsamość w placówce ZUS, w urzędzie miasta lub gminy albo za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Podpis kwalifikowany wydają centra certyfikacji. Jest to usługa płatna. Jej koszt zależy m.in. od okresu ważności, na jaki zostaje wydany certyfikat.

Podpis osobisty (e-dowód) możesz uzyskać bezpłatnie przy składaniu wniosku o nowy dowód osobisty. Certyfikat podpisu osobistego znajdzie się w e-dowodzie. Aby korzystać z podpisu osobistego, musisz mieć czytnik NFC do e-dowodu oraz zainstalować na swoim komputerze odpowiednie oprogramowanie.

Jeśli posiadasz kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany (PZ ePUAP) lub podpis osobisty (e-dowód) i chcesz wysłać wniosek, wybierz przycisk „Wyślij”.

fot. mat. prasowe

Krok 5

Wysłanie podpisanego wniosku następuje poprzez naciśnięcie przycisku "wyślij".


Następnie wybierz sposób odbioru wiadomości zwrotnej z ZUS oraz wskaż podpis, którego chcesz użyć.

fot. mat. prasowe

Krok 6

Wnioskodawca wskazuje podpis, którego ma zamiar użyć.


Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: