eGospodarka.pl

PracaPorady dla pracownika › Czy pracownicy z Ukrainy mają prawo do emerytury z ZUS?

Czy pracownicy z Ukrainy mają prawo do emerytury z ZUS?

2019-12-02 13:06

Czy pracownicy z Ukrainy mają prawo do emerytury z ZUS?

Czy pracownicy z Ukrainy mają prawo do emerytury z ZUS? © kange_one - Fotolia.com

Pracownicy z Ukrainy w coraz większym stopniu zasilają polskie firmy. To w sposób naturalny rodzi pytania o możliwość uzyskania przez nich emerytury z ZUS. Tę kwestię reguluje podpisana przez Polskę i Ukrainę umowa o zabezpieczeniu społecznym. Co z niej wynika?

Przeczytaj także: Poniedziałek, czyli czas na wniosek o emeryturę

Skala, na jaką zatrudniani są w naszym kraju cudzoziemcy, jest już całkiem pokaźna i stale rośnie. Statystyki dowodzą, że w minionym roku, wyłącznie na terenie Dolnego Śląska pracowało 48 006 obcokrajowców, obecnie jest ich już 64 957 (wzrost o ponad 35 proc.). Najliczniejszą grupą są właśnie pracownicy z Ukrainy, którzy w dolnośląskim stanowią już ponad 82 proc. wszystkich płacących składki na ubezpieczenie społeczne cudzoziemców. Szacuje się, że jest to już 53 350 osób.

Obowiązująca od stycznia 2014 roku dwustronna umowa o zabezpieczeniu społecznym wskazuje, że osoba, która pracowała i objęta była ubezpieczeniem społecznym na terenie zarówno Polski, jak i Ukrainy, może otrzymać świadczenie emerytalne z obu państw. Zasadniczą sprawą jest tu oczywiście spełnienie warunków niezbędnych do uzyskania emerytury.

Jeżeli warunkiem nabycia uprawnień do emerytury lub renty jest posiadanie udokumentowanych i odpowiednio długich okresów ubezpieczenia, to wówczas organ ustalający prawa do tych świadczeń w danym kraju bierze pod uwagę również okresy ubezpieczenia w drugim, będącym stroną umowy, państwie. Tu warto jednak podkreślić, że okresy te nie mogą się pokrywać.

fot. kange_one - Fotolia.com

Czy pracownicy z Ukrainy mają prawo do emerytury z ZUS?

Zapisy umowy o zabezpieczeniu społecznym między Polską i Ukrainą mówią o tym, że osoba, która pracowała i podlegała ubezpieczeniom społecznym w Polsce i na Ukrainie, emeryturę może uzyskać zarówno z Polski, jak i z Ukrainy.


Kłam należy zadać więc stwierdzeniu, że polski ZUS będzie finansował emerytury i renty obywateli Ukrainy za okresy pracy na terenie ich macierzystego kraju. Polsko-ukraińska umowa o zabezpieczeniu społecznym została zawarta na analogicznych zasadach jak inne tego typu dwustronne umowy zawarte przez stronę polską. Zapisy umowy ułatwiają otrzymanie emerytury lub renty osobom, które pracowały legalnie w obydwu krajach, zarówno Polakom jak i Ukraińcom.

Która instytucja przyzna emeryturę lub rentę, jeśli ktoś pracował zarówno w Polsce jak i na Ukrainie?


- W takiej sytuacji można otrzymywać dwie emerytury lub renty – od nas oraz z ukraińskiej instytucji ubezpieczeniowej. Muszą być jednak spełnione warunki do przyznania tych świadczeń, które są określone w przepisach obowiązujących w Polsce oraz na Ukrainie – mówi Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - My wypłacimy emeryturę lub rentę za okresy ubezpieczenia w Polsce, natomiast ukraińska instytucja wypłaci świadczenie za okresy pracy na Ukrainie – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Podobne uprawnienie przysługuje Polakom mieszkającym na Ukrainie i w innych krajach, z którymi Polska zawarła umowy oraz na obszarze Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Pamiętać należy, że zasada równego traktowania stron, na której oparta jest umowa, zobowiązuje Polskę do uwzględnienia uprawnień obywateli państwa trzeciego w takim samym zakresie jak robi to państwo będące stroną umowy. Inną zasadą, na której oparto tę i inne tego typu umowy dwustronne, jest zasada sumowania okresów emerytalnych. Pozwala ona na uwzględnienie okresów zatrudniania przy nadaniu uprawnień np. do minimalnej emerytury. W takim przypadku zsumowane zostaną polskie i ukraińskie okresy pracy, ale - co bardzo istotne – wyrównanie świadczenia do kwoty minimalnej emerytury nastąpi od kwoty zsumowanych świadczeń wypracowanych w Polsce i na Ukrainie.

Rzeczniczka dodaje, że dzięki postanowieniom umowy możliwe jest transferowanie świadczeń dla osób pobierających ukraińską emeryturę czy rentę a obecnie mieszkających w Polsce, na ich rachunki bankowe w Polsce lub analogicznie świadczenie z Polski na rachunek bankowy na Ukrainie.

I tak np., jeżeli obywatel Ukrainy przepracuje 15 lat w ojczyźnie i 10 lat w Polsce, osiągnie okres uprawniający do minimalnej emerytury (od 1 października w Polsce wynoszący 25 lat dla mężczyzn). Następnie zsumowane zostanie świadczenie wypracowane na Ukrainie. Pracownicy z Ukrainy na minimalną emeryturę z ZUS mogą liczyć pod warunkiem, że ich stałym miejscem zamieszkania jest terytorium Polski.

Warto zaznaczyć, że koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w UE na podobnych zasadach pozwala Polakom na korzystanie z sumowania okresów przepracowanych w Polsce i w Unii Europejskiej. Mimo dużych różnić w poziomie wynagrodzeń i świadczeń między poszczególnymi krajami nie zaobserwowano masowego wykorzystywania tego mechanizmu do korzystania z wyższych świadczeń poza granicami kraju.

WAŻNE!


Jeśli obywatel Ukrainy wystąpi w Polsce o emeryturę lub rentę, ale jego polski staż ubezpieczenia okaże się zbyt krótki, aby nabył prawo do polskiego świadczenia, wówczas zostaną przez ZUS doliczone ukraińskie okresy ubezpieczenia. W przypadku, gdy do ZUS wpłynie wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy, ale obywatel Ukrainy stał się niezdolny do pracy w czasie ubezpieczenia na Ukrainie uznamy ten warunek za spełniony. Jeśli osoba pochodząca z Ukrainy już ma emeryturę lub rentę z ZUS, a zamieszka na Ukrainie wypłata z Polski może wpływać na rachunek bankowy w Ukrainie. Nie trzeba też składać dwóch oddzielnych wniosków o emeryturę lub rentę, jeśli ktoś pracował w Polsce i na Ukrainie. Wniosek składa się tylko w państwie, w którym obecnie cudzoziemiec mieszka. Jeśli mieszka w Polsce składa wniosek do ZUS a my prześlemy go do ukraińskiej instytucji ubezpieczeniowej. Umożliwiają nam to przepisy umowy z Ukrainą. 64 957

oprac. : eGospodarka.pl

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: