eGospodarka.pl

PracaWynagrodzenia › Wynagrodzenia kierowników w 2015 roku

Wynagrodzenia kierowników w 2015 roku

2016-05-26 00:40

Wynagrodzenia kierowników w 2015 roku

Wynagrodzenia kierowników w 2015 roku © Voyagerix - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (6)

W 2015 roku mediana wynagrodzeń kierowników wyniosła 5 900 PLN. Oznacza to, że zarobki osób znajdujących się na tym szczeblu zarządzania były o 1 900 PLN wyższe niż specjalistów i o 5 600 PLN niższe niż dyrektorów. Co czwarty polski menedżer zarabiał powyżej 8 800 PLN. Z kolei zarobki 25% kierowników nie przekraczały 4 000 PLN.

Przeczytaj także: Wynagrodzenia kierowników w 2016 roku

Zarobki w różnych regionach Polski


Najwyższe pensje otrzymywali menedżerowie z Mazowsza. Mediana wynagrodzeń kierowników pracujących w tym województwie wyniosła 7 600 PLN w 2015 roku. Na kolejnych miejscach zestawienia znalazły się województwa: dolnośląskie, pomorskie i wielkopolskie, gdzie mediana zarobków oscylowała wokół 6 000 PLN. Co ciekawe, mediana wynagrodzeń w Małopolsce nie przekroczyła ogólnopolskiej mediany dla tego szczebla i wyniosła tylko 5 700 PLN. Z kolei najniższe wynagrodzenia otrzymywali kierownicy zatrudnieni w województwie lubelskim. W tym rejonie Polski menedżerowie zarabiali dokładnie o 3 100 PLN mniej niż w województwie mazowieckim.

Wynagrodzenia w różnych rodzajach firm


Biorąc po uwagę wielkość zespołów, którymi kierowali menedżerowie, nie zauważono znaczących różnic w ich wynagrodzeniach. Kierownicy zarządzający grupą poniżej 10 osób otrzymywali 5 700 PLN brutto miesięcznie. Z kolei pensje kierujących dużymi zespołami były tylko o 300 PLN wyższe i wynosiły 6 000 PLN.

fot. mat. prasowe

Wykres 1. Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych kierowników na różnych szczeblach zarządzania

W 2015 roku mediana wynagrodzeń kierowników wyniosła 5 900 PLN.


fot. mat. prasowe

Wykres 2. Mediana miesięcznych wynagrodzeń kierowników w poszczególnych województwach

Najwyższe pensje otrzymywali menedżerowie z Mazowsza.


Najbardziej konkurencyjne wynagrodzenia dla menedżerów oferowały przedsiębiorstwa z przewagą kapitału zagranicznego. W tych firmach kierownicy otrzymywali 7 800 PLN miesięcznie. Co więcej, co czwarty zarządzający zarabiał ponad 11 200 PLN. W przypadku polskich firm pensje były znacznie skromniejsze. Mediana wynagrodzeń menedżerów w naszych rodzimych przedsiębiorstwach była o 3 800 PLN niższa i wyniosła dokładnie 5 000 PLN brutto. Równocześnie tylko 25% kierowników zatrudnionych w polskich firmach zarabiało powyżej 7 100 PLN.

fot. mat. prasowe

Tabela 1. Miesięczne wynagrodzenia kierowników małego i dużego zespołu w 2015 roku

Kierownicy zarządzający grupą poniżej 10 osób otrzymywali 5 700 PLN brutto miesięcznie.


fot. mat. prasowe

Tabela 2. Miesięczne wynagrodzenia całkowite kierowników w firmach polskich i zagranicznych w 2015 r

Najbardziej konkurencyjne wynagrodzenia dla menedżerów oferowały przedsiębiorstwa z przewagą kapitału zagranicznego.Stanowisko stanowisku nierówne


Prawie dwukrotność mediany ogólnopolskiej dla stanowisk kierowniczych otrzymywali co miesiąc kierownicy zespołów IT. Wśród najwyżej wynagradzanych znaleźli się również m.in. kierownicy ds. finansów i controllingu oraz kierownicy ds. badań i rozwoju. Ich wynagrodzenia miesięczne wyniosły odpowiednio 10 100 PLN i 9 300 PLN. Zarobki na poziomie zbliżonym do krajowej mediany dla menedżerów, a więc w okolicach 5 900 PLN, otrzymywali kierownicy ds. księgowości, kierownicy produkcji oraz kierownicy ds. technicznych i serwisu. W grupie menedżerów znajdują się jednak i tacy, którzy zarabiają poniżej 4 000 PLN. Wśród nich warto wymienić kierowników sklepów małopowierzchniowych, menedżerów restauracji czy brygadzistów w branży produkcyjnej. W 2015 roku mediana wynagrodzeń tych ostatnich wyniosła 3 610 PLN.

fot. mat. prasowe

Wykres 3. Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych kierowników na wybranych stanowiskach w 2015

Prawie dwukrotność mediany ogólnopolskiej dla stanowisk kierowniczych otrzymywali co miesiąc kierownicy zespołów IT.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:
wynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne.

mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 2 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 2 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne.

górny kwartyl - wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 4 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 4 500 PLN

dolny kwartyl- wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazeta.pl

Maria Jodłowska
Sedlak & Sedlak


Ile zarabiają inni na Twoim stanowisku? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki do rynkowych stawek! .

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: