eGospodarka.pl

PracaOferty pracy Zamość › starszy statystyk

Kto szuka:

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Stanowisko:

starszy statystyk

Lokalizacja:

Zamość

lubelskie

Opis stanowiska podany przez pracodawcę:


Urząd Statystyczny w Lublinie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy statystyk

Urząd Statystyczny w Lublinie
ul. St. Leszczyńskiego 48
20-950 Lublin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pozyskiwanie, w tym bezpośrednio od respondentów w terenie, gromadzenie i wstępne przetwarzanie danych pierwotnych zgodnie z wytycznymi i harmonogramami w celu utworzenia zbiorów danych wynikowych,
 • kontrola poprawności logicznej i merytorycznej wpływających sprawozdań i ankiet w celu wyeliminowania błędów materiałowych i uzyskania właściwej jakości danych,
 • analiza i kontrola poprawności wyników i kompletność badań statystycznych (tablice kontrolne) w celu zapewnienia odpowiedniej ich jakości,
 • koordynacja realizacji badań statystycznych w celu zapewnienia ich zgodności z wytycznymi i harmonogramami,
 • rozpowszechnianie informacji o zasobach informacyjnych statystyki publicznej w celu zapewnienia powszechnego dostępu do wyników badań.


Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego,
praca w terenie,
obsługa klientów zewnętrznych,
przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, przeciążenie wzroku,
bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku przez osoby niepełnosprawne ruchowo – schody między kondygnacjami, brak wind, toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą
bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „ Dokumenty i oświadczenia niezbędne ”.
ŻYCIORYS/CV, LIST MOTYWACYJNY ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA,
W PRZECIWNYM RAZIE OFERTA KANDYDATKI/KANDYDATA ZOSTANIE ODRZUCONA.
Pod niżej wymienionym adresem internetowym umieszczono pomocniczy formularz oświadczenia. Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani
o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu pod adresem http://lublin.stat.gov.pl w zakładce O Urzędzie - Informacje ogólne – Praca, bądź mailem lub telefonicznie.
Metody i techniki naboru:
etap II: test wiedzy, sprawdzian umiejętności praktycznych,
etap III: rozmowa kwalifikacyjna.
Próg zaliczenia poszczególnych części etapów naboru wynosi 60% punktów możliwych
do uzyskania. Oferty kandydatów złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby z orzeczeniem
o niepełnosprawności, które spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o naborze.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od 2200,00 PLN + dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkolenia pod numerem telefonu: 81 4652019 lub 81 4652050.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość zagadnień z zakresu statystyki, w tym znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość przepisów dotyczących służby cywilnej, w tym znajomość zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • ogólna wiedza z dziedziny ekonomii, rolnictwa,
 • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, Word, Excel),
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • komunikacja interpersonalna,
 • komunikacja pisemna
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • poszukiwanie informacji,
 • współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • myślenie analityczne,
 • orientacja na klienta / interesanta
 • prawo jazdy kat. B


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie prawa jazdy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-25
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Kontakt do pracodawcy:

  Kliknij tutaj, aby skontaktować się z pracodawcą lub wysłać swoje CV »
  Oferta pochodzi z serwisu
  oferty pracy infopraca

  Szukasz pracownika?
  Opublikuj ofertę na eGospodarka.pl

  sprawdź szczegóły

  data publikacji: 2018-06-14

  do końca oferty: 55 dni

  pracodawca: BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

  branże: Administracja publiczna

  aplikuj

  REKLAMA

  Praca - wiadomości i porady

  • Wynagrodzenia członków rad nadzorczych pełniących funkcję w kilku spółkach

   Wynagrodzenia członków rad nadzorczych pełniących funkcję w kilku spółkach

   Przyglądając się jednak dokładniej danym można zauważyć, że część osób nadzorujących pełni funkcje nie w jednej, a kilku spółkach, a co za tym idzie pobiera wynagrodzenie z kilku źródeł. Czy to im się opłaca?

  • 7 cech, które powinien posiadać programista idealny

   7 cech, które powinien posiadać programista idealny

   Wielu z nas programista kojarzy się wyłącznie z umysłem ścisłym, któremu udało się w pocie czoła zdobyć dyplom ukończenia wyższych studiów na uczelni technicznej. Tymczasem jest to tylko i wyłącznie stereotyp. Aby pracować w tym ...

  • 6 kompetencji miękkich, dzięki którym znajdziesz pracę

   6 kompetencji miękkich, dzięki którym znajdziesz pracę

   Coraz częściej w ogłoszeniach o pracę oprócz sztywnych wymogów wobec kandydata znajdziemy listę wymagań nieco mniej formalnych, a międzynarodowe badania wyraźne wskazują, że rynek pracy będzie ich potrzebował w coraz większym ...

  • Jak znaleźć pracę po latach w jednej firmie?

   Jak znaleźć pracę po latach w jednej firmie?

   Czasy, kiedy całe życie zawodowe pracownik spędzał w jednej firmie, odeszły już do lamusa. Dziś zmiany są na porządku dziennym, a profesjonaliści chętnie się na nie decydują, o ile tylko niosą one za sobą wymierne korzyści. Jest ...

  • Jak zbudować system wynagradzania w start-upach?

   Jak zbudować system wynagradzania w start-upach?

   Prowadząc mały biznes trzeba myśleć o wszystkim. O sprzedaży, marketingu, wytworzeniu dobra czy usługi oraz m.in. o wynagradzaniu swoich pierwszych pracowników. Poniższy artykuł w skrócie przedstawi najważniejsze aspekty o których warto ...

  Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.