eGospodarka.pl

PracaOferty pracy Warszawa › Specjalista ds. analiz i prognoz ruchu w Departamencie Strategii i Studiów/ Wydział Sieci Drogowej i Analiz Ruchu / Zespół ds. Modelowania i Prognoz Ruchu

Kto szuka:

GDDKiA O/Warszawa

Stanowisko:

Specjalista ds. analiz i prognoz ruchu w Departamencie Strategii i Studiów/ Wydział Sieci Drogowej i Analiz Ruchu / Zespół ds. Modelowania i Prognoz Ruchu

Lokalizacja:

Warszawa

mazowieckie

Opis stanowiska podany przez pracodawcę:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Pełen adres miejsca wykonywania pracy:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Ul. Wronia 53

00-874 Warszawa
 

Wymagania stawiane pracownikowi:

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wspieranie procesu oceny i weryfikacji analiz i prognoz ruchu zlecanych przez GDDKiA oraz współodpowiedzialność za wybrane aspekty tego zadania,
 • współodpowiedzialność i wspieranie utrzymania, aktualizacji, weryfikacji i wprowadzania zmian m. in. w Krajowym Modelu Ruchu (KMR) i tworzonych Regionalnych Modelach Ruchu (RMR) oraz udział w ustalaniu zasad dotyczących budowy modeli ruchu przy wykorzystaniu anglojęzycznej literatury i anglojęzycznego oprogramowania do modelowania ruchu,
 • opracowywanie, aktualizacja i udostępnianie jednolitych wymagań, założeń i danych wyjściowych do wykonywania na potrzeby GDDKiA analiz i prognoz ruchu oraz wspieranie archiwizacji opracowań prognoz ruchu opiniowanych w Wydziale,
 • wspieranie procesu prowadzenia prac związanych z analizą elementów planowanej sieci drogowej pod kątem wybranych kryteriów w celu właściwego i optymalnego wyboru korytarza i wariantu przebiegu planowanej drogi,
 • wspieranie procesu gromadzenia danych statystycznych o sieci dróg publicznych przesyłanych przez jednostki samorządowe i Oddziały GDDKiA oraz ich weryfikacji pod względem merytorycznym i technicznym,
 • wspieranie prac związanych z przygotowaniem materiałów przetargowych (projekty SIWZ, opisy przedmiotu zamówienia, umowy itp.) dotyczących zbierania, archiwizowania, przetwarzania, prognozowania i udostępniania danych o ruchu,
 • wspieranie organizacji i przeprowadzanie pomiarów, w tym przeprowadzanie kontroli pomiarów i badań w terenie. udział w koordynacji przeprowadzania pomiarów ruchu m.in.: na skrzyżowaniach dróg krajowych z liniami kolejowymi, zgodnie z odpowiednimi aktami prawnymi oraz innych pomiarów prowadzonych we współpracy z Oddziałami. Przetwarzanie dostępnych wyników badań i pomiarów na potrzeby wykonania analiz i prognoz ruchu drogowego,

Warunki pracy.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych,
 • podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,
 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,
 • praca w siedzibie urzędu, możliwa również poza siedzibą urzędu: wyjazdy służbowe (pokonywanie pieszo znacznych odległości),
 • praca pod presją czasu wymagająca szczególnej koncentracji i samodzielności

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,

 • praca w pokoju wieloosobowym,

 • pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,

 • praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na samozamykające się drzwi.

Pracownikom oferujemy:

 • stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego
  w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • trzynaste wynagrodzenie,
 • ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
 • skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
 • pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,  karty sportowe,
 • dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane
  z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe o specjalności drogowej lub transportowej,
 • rok doświadczenia zawodowego w obszarze drogownictwa lub transportu,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • wiedza z zakresu modelowania sieci drogowej i prognozowania ruchu drogowego, w tym znajomość zagadnień z zakresu planowania transportowego,
 • znajomość obsługi baz danych i statystyki matematycznej (w tym podstawowa znajomość rachunku macierzowego),
 • umiejętność posługiwania się pakietem MS Office (w szczególności Excel, Word) w stopniu zaawansowanym,
 • znajomość i umiejętność wykorzystywania oprogramowania GIS w zakresie wykonywania analiz przestrzennych,
 • znajomość zagadnień związanych z inżynierią ruchu,
 • podstawowa znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych; Prawo o ruchu drogowym, Ustawa o drogach publicznych,
 • znajomość zagadnień związanych z pomiarami ruchu i badaniami podróży,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe lub podyplomowe o specjalności: Inżynieria ruchu lub planowanie układów transportowych,
 • znajomość języka angielskiego (poziom C1) lub francuskiego (poziom. B1) lub niemieckiego (poziom B1),
 • znajomość specjalistycznego oprogramowania związanego z modelowaniem i prognozowaniem ruchu np. EMME lub VISUM,
 • znajomość krajowej i międzynarodowej sieci drogowej,
 • posiadanie praktycznych umiejętności w weryfikacji i aktualizacji baz danych oraz wykorzystywania rachunku macierzowego przy weryfikacji modelu sieci i ruchu drogowego,
 • dobra znajomość metod obliczania przepustowości dróg, skrzyżowań i węzłów,
 • 3 miesiące doświadczenia zawodowego w zakresie zastosowania narzędzi do modelowania i prognozowania ruchu.

Firma oferuje:

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys(CV) i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem
 • za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu polskiego obywatelstwa ,
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B,

Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu,
 • w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

Termin składania dokumentów:

 22.02.2019

 

Miejsce składania dokumentów:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

00-874 Warszawa,

Ul. Wronia 53 ( z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym DSS 2)

 

Inne informacje:

Informacja o metodach naboru:

 • analiza formalna dokumentów,
 • możliwość przeprowadzenia pisemnego testu wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Kontakt do pracodawcy:

Kliknij tutaj, aby skontaktować się z pracodawcą lub wysłać swoje CV »
Oferta pochodzi z serwisu
oferty pracy praca
POPRZEDNIA OFERTA Front-End Developer Wszystkie oferty NASTĘPNA OFERTA Executive Assistant

Szukasz pracownika?
Opublikuj ofertę na eGospodarka.pl

sprawdź szczegóły

data publikacji: 2019-02-12

do końca oferty: 9 dni

pracodawca: GDDKiA O/Warszawa

branże: Inne / Pozostałe
Inżynieria / Projektowanie / Technologia

aplikuj

Sprawdź oferty na podobne stanowiska

Praca - wiadomości i porady

 • Wynagrodzenia w województwie podlaskim w 2017 roku

  Wynagrodzenia w województwie podlaskim w 2017 roku

  Spośród 2 348 pracowników z województwa podlaskiego, wynagrodzenie 50% mieściło się w granicach od 2 650 do 4 700 PLN brutto miesięcznie.

 • Mają krocie, a chcą więcej. Na jakie zarobki liczy programista?

  Mają krocie, a chcą więcej. Na jakie zarobki liczy programista?

  Ile zarabia programista? Jak wynika z danych opublikowanych przez No Fluff Jobs przeciętnemu przedstawicielowi tej profesji żyje się co najmniej dobrze. I wprawdzie początki mogą być dość trudne i opłacane zdecydowanie mniej sowicie, to ...

 • Ile zarobisz w branży rozrywkowej?

  Ile zarobisz w branży rozrywkowej?

  „Śmiej się, kiedy tylko możesz, to najtańsze lekarstwo”- pisał brytyjski poeta, Lord Byron. Żyjąc w dzisiejszych czasach, mógłby się jednak zdziwić, że za śmiech można sporo zapłacić. A jak zarabia się na rozbawianiu? Oto ...

 • Ciągle czekamy na nowy Kodeks Pracy

  Ciągle czekamy na nowy Kodeks Pracy

  Kodeks Pracy to zbiór przepisów, których bazą jest ustawa sprzed ponad czterech dekad, a więc z okresu, kiedy nie tylko mieliśmy inny ustrój, ale również nie wypracowaliśmy jeszcze wielu znanych dziś rozwiązań jak chociażby elastyczne ...

 • Jakie zmiany w prawie pracy przyniesie 2019 rok?

  Jakie zmiany w prawie pracy przyniesie 2019 rok?

  Nowy rok zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim zmiany w prawie, które wpłyną zarówno na sytuację pracowników, jak i ich pracodawców. Chodzi tu m.in. o wzrost płacy minimalnej, wprowadzenie PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) oraz ...