eGospodarka.pl

PracaOferty pracy Siedlce › starszy inspektor wojewódzki

Kto szuka:

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Stanowisko:

starszy inspektor wojewódzki

Lokalizacja:

Siedlce

mazowieckie

Opis stanowiska podany przez pracodawcę:


Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor wojewódzki do spraw nadzoru geodezyjnego i kontroli w Wydziale Geodezji

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynowanie kontroli prowadzonych przez pracowników w organach administracji geodezyjnej i kartograficznej, kontroli działalności przedsiębiorców oraz jednostek organizacyjnych w zakresie wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych (2-4 pracowników)
 • rozpatrywanie skarg na działanie organów administracji geodezyjnej i kartograficznej
 • rozpatrywanie interwencji na działanie przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych oraz osób legitymujących się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących geodezji i kartografii
 • przygotowywanie dokumentacji do opracowania wniosku do rzecznika dyscyplinarnego o wszczęcie postępowań wyjaśniających w stosunku do osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii naruszających przepisy
 • weryfikowanie zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami dotyczącymi geodezji i kartografii


Warunki pracy

praca biurowa; praca poza siedzibą urzędu, w terenie ( w szczególności kontrole, rozprawy administracyjne); praca w siedzibie urzędu; wyjazdy służbowe (krajowe); permanentna obsługa klientów zewnętrznych; zagrożenie korupcją; reprezentowanie urzędu na zewnątrz; praca wymagająca dyspozycyjności; praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie; praca na VIII piętrze; bariery architektoniczne: możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane windy, drzwi odpowiedniej szerokości; brak oznaczeń dla osób niewidomych; pomieszczenie higieniczno - sanitarne nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami; brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Inne informacje:
MUW zapewnia swoim pracownikom:
− stabilną i ciekawą pracę;
− regularnie wypłacane wynagrodzenie;
− dodatek stażowy;
− dodatkowe wynagrodzenie roczne;
− nagrody – w zależności od wyników pracy;
− możliwość rozwoju zawodowego;
− wsparcie na etapie wdrażania do pracy;
− atrakcyjny pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku, dopłaty do działalności kulturalno-oświatowej lub
sportowo-rekreacyjnej;
− korzystna oferta dodatkowej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie;
− możliwość udziału w aktywnościach sportowych (piłka nożna i tenis stołowy).
Do składania ofert zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Prosimy o wpisanie w dokumentach aktualnego adresu e-mail.
Kandydatki/kandydaci będą informowani o terminie kolejnego etapu naboru za pomocą poczty elektronicznej, a w
przypadku nieposiadania e-maila - telefonicznie.
Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.
Wzór oświadczeń dostępny na stronie www.bip.mazowieckie.pl w zakładce „Praca i kariera”.
Informacje dotyczące rekrutacji w MUW znajdują się na stronie internetowej urzędu pod adresem www.mazowieckie.pl w
zakładce „Praca” oraz na stronie BIP urzędu pod adresem www.bip.mazowieckie.pl w zakładce Praca i kariera.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe geodezyjne, prawnicze lub administracyjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze geodezji i kartografii


pozostałe wymagania niezbędne:

 • uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii
 • znajomość ustaw: Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi, o kontroli w administracji rządowej, Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość zarządzenia w sprawie zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet Ms Office)
 • umiejętności skutecznej komunikacji, analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu poświadczającego uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-06-03
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Biuro Kadr i Organizacji, Punkt Obsługi Klienta
  pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście F (od al. Solidarności)
  z dopiskiem „Oferta pracy WG-IV/3"
  lub
  elektronicznie poprzez skrytkę podawczą na ePUAP
  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
  /t6j4ljd68r/skrytka

  Kontakt do pracodawcy:

  Kliknij tutaj, aby skontaktować się z pracodawcą lub wysłać swoje CV »
  Oferta pochodzi z serwisu
  oferty pracy infopraca

  Szukasz pracownika?
  Opublikuj ofertę na eGospodarka.pl

  sprawdź szczegóły

  data publikacji: 2020-06-02

  do końca oferty: 59 dni

  pracodawca: BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

  branże: Administracja publiczna

  aplikuj

  Sprawdź oferty na podobne stanowiska

  Praca - wiadomości i porady

  • Renta szkoleniowa szansą na nowy początek?

   Renta szkoleniowa szansą na nowy początek?

   Uszczerbek na zdrowiu, który uniemożliwia kontynuowanie dotychczasowej pracy, może skutecznie zablokować rozwój kariery, a czasami wręcz - na skutek braku kwalifikacji do podjęcia innego zajęcia - zatrzymać zupełnie aktywność zawodową. ...

  • GUS o średniej krajowej w III 2020. Zarabiamy prawie 5,5 tys. zł

   GUS o średniej krajowej w III 2020. Zarabiamy prawie 5,5 tys. zł

   Są najświeższe dane GUS na temat średniej krajowej. W trzecim miesiącu bieżącego roku osiągnęła ona poziom 5489,21 zł, co oznacza, że na przestrzeni 12 miesięcy przeciętne wynagrodzenie w naszym kraju wzrosło o 6,3%. Dla porównania, ...

  • Praca zdalna: zmiany w Kodeksie pracy potrzebne na cito

   Praca zdalna: zmiany w Kodeksie pracy potrzebne na cito

   Praca zdalna to lubiane przez pracowników rozwiązanie, więc nic dziwnego, że zyskuje w Polsce coraz większą popularność. Wielu pracodawców traktuje ją wręcz jako kartę przetargową i swoistego rodzaju benefit przyciągający ...

  • ZUS wyjaśnia: zasiłek chorobowy i opiekuńczy w czasie kwarantanny

   ZUS wyjaśnia: zasiłek chorobowy i opiekuńczy w czasie kwarantanny

   Osobom objętym kwarantanną lub izolacją w związku z podejrzeniem zakażenia koronawirusem przysługuje zasiłek chorobowy - przypomina ZUS. Podstawą wypłaty tego świadczenia jest decyzja wydana przez nadzór sanitarny. W uzasadnionych ...

  • 4 sposoby na skuteczny profil zawodowy w LinkedIn

   4 sposoby na skuteczny profil zawodowy w LinkedIn

   Nie ma cię na Facebooku? Nie istniejesz. W takim stwierdzeniu jest wiele przesady, ale faktem pozostaje, że media społecznościowe stały się nieodłącznym elementem współczesnego życia. O ile jednak posiadanie prywatnego konta w social ...