eGospodarka.pl

PracaOferty pracy Siedlce › dokumentalista

Kto szuka:

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Stanowisko:

dokumentalista

Lokalizacja:

Siedlce

mazowieckie

Opis stanowiska podany przez pracodawcę:


Archiwum Państwowe w Siedlcach

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

dokumentalista do spraw digitalizacji materiałów archiwalnych Oddział II Informacji, Udostępniania i Popularyzacji

Archiwum Państwowe w Siedlcach
08-110 Siedlce, Tadeusza Kościuszki 7

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Skanowanie materiałów archiwalnych na urządzeniach do tego przeznaczonych zgodnie z obowiązującymi standardami i procedurami w zakresie digitalizacji. Tworzenie kopii wzorcowych w formacie TIFF oraz użytkowych w formacie JPG.
 • Kontrola poprawności plików.
 • Sortowanie i archiwizowanie kopii cyfrowych
 • Powadzenie ewidencji (bazy danych) wykonanych kopii cyfrowych


Warunki pracy

Stanowisko wymaga samodzielności oraz inicjatywy w realizacji zadań. Pracownik samodzielnie dobiera środki pracy i sposób realizacji zadania.

- Praca na piętrze, brak windy
- Na stanowisku pracy występuje kontakt z kurzem archiwalnym
- Istnieje niebezpieczeństwo kontaktu z materiałami skażonymi drobnoustrojami
- Zaleca się noszenie fartuchów, rękawiczek, masek ochronnych
- Praca wymaga wysiłku fizycznego
- Praca przy komputerze i skanerze dziełowym
- Praca często z dokumentami trudnymi do odczytania


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Nabór na stanowisko Dokumentalisty"

Dodatkowe informacje pod numerem telefonów 25 6333723, 25 6322574

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania związanego z naborem.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 miesiące doświadczenia zawodowego
ogólne doświadczenie zawodowe w zakresie digitalizacji.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość zagadnień związanych z digitalizacją.
 • Posiadanie wiedzy z zakresu zarządzania barwą.
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie programów biurowych w szczególności pakietu Office.
 • Znajomość obsługi skanera dziełowego.
 • Znajomość przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach .
 • Wiedza na temat urządzeń wykorzystywanych do digitalizacji.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość archiwalnych baz danych
 • dokładność , sumienność
 • zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-23
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Kontakt do pracodawcy:

  Kliknij tutaj, aby skontaktować się z pracodawcą lub wysłać swoje CV »
  Oferta pochodzi z serwisu
  oferty pracy infopraca
  POPRZEDNIA OFERTA psycholog Wszystkie oferty NASTĘPNA OFERTA kierownik oddziału

  Szukasz pracownika?
  Opublikuj ofertę na eGospodarka.pl

  sprawdź szczegóły

  data publikacji: 2019-09-12

  do końca oferty: 51 dni

  pracodawca: BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

  branże: Administracja publiczna

  aplikuj

  Praca - wiadomości i porady

  • Wynagrodzenia w województwie pomorskim w 2018 roku

   Wynagrodzenia w województwie pomorskim w 2018 roku

   Mediana wynagrodzeń wyniosła 4 500 PLN brutto, a dolny kwartyl o ponad 1 000 PLN mniej. Z kolei najwyżej wynagradzani otrzymywali co najmniej 6 750 PLN.

  • Zastąpienie umowy o pracę innym stosunkiem prawnym coraz trudniejsze

   Zastąpienie umowy o pracę innym stosunkiem prawnym coraz trudniejsze

   Jedną z najszerzej komentowanych kwestii dotyczących prawa podatkowego w ostatnich miesiącach stał się tzw. test przedsiębiorcy. Na jego podstawie organy skarbowe miałyby określać, czy dany podmiot faktycznie jest przedsiębiorcą, a tym ...

  • Wynagrodzenia w Polsce w 2018 roku

   Wynagrodzenia w Polsce w 2018 roku

   W 2018 obserwowaliśmy wiele pozytywnych zjawisk na rynku pracy. Jedno z najniższych w Unii Europejskiej bezrobocie oraz wysoki niedobór wykwalifikowanych pracowników przyczyniły się do znacznego wzrostu płac w tym okresie. Według raportu ...

  • Studencie, przygotuj się na targi pracy

   Studencie, przygotuj się na targi pracy

   Sezon targów pracy można uznać za otwarty. Dla studentów i absolwentów to dogodna okazja, aby poznać działające na rynku firmy, ich wymagania i oferowane przez nie warunki pracy. Na największych wydarzeniach pojawia się nawet 500-700 ...

  • Informacja do świadectwa pracy wydawana od 1 stycznia 2019 roku

   Informacja do świadectwa pracy wydawana od 1 stycznia 2019 roku

   Od 1 stycznia 2019 roku, obowiązują nowe zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej. Dzięki nim, okres przechowywania dokumentacji znacznie się skróci. W związku z tymi zmianami, powstał nowy obowiązek – pracodawca wraz ze ...