eGospodarka.pl

PracaOferty pracy Lublin › starszy statystyk

Kto szuka:

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Stanowisko:

starszy statystyk

Lokalizacja:

Lublin

lubelskie

Opis stanowiska podany przez pracodawcę:


Urząd Statystyczny w Lublinie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy statystyk

Urząd Statystyczny w Lublinie
ul. St. Leszczyńskiego 48
20-068 Lublin


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pozyskiwanie, gromadzenie i wstępne przetwarzanie danych pierwotnych od sprawozdawców zgodnie z wytycznymi i harmonogramami w celu utworzenia zbiorów danych wynikowych,
 • wstępne analizowanie poprawności wyników badań statystycznych oraz weryfikowanie danych pozyskanych z badań w celu uzyskania poprawnych informacji statystycznych i wyeliminowania błędów materiałowych oraz uzyskania właściwej jakości danych.
 • pozyskiwanie poprzez wywiady bezpośrednie lub telefoniczne danych od respondentów w celu utworzenia zbiorów danych wynikowych,
 • współpraca z ankieterami i rzeczoznawcami rolnymi oraz jednostkami działajacymi w obszarze rolnictwa w celu pozyskania danych statystycznych zgodnych z metodologia badań,
 • dystrybuowanie kwestionariuszy i innych materiałów statystycznych do jednostek sprawozdawczych i respondentów w celu umożliwienia realizacji badania i zapewnienia jego kompletności,


Warunki pracy

• praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego,
• sporadycznie nietypowe godziny pracy (zgodnie z harmonogramem),
• okresowa praca w charakterze teleankietera,
• przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, przeciążenie wzroku,
• bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku przez osoby niepełnosprawne ruchowo – schody między kondygnacjami, brak windy, toaleta zlokalizowana na parterze dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, przed budynkiem Urzędu znajduje się urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych - platforma schodowa.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą
bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych
w części „ Dokumenty i oświadczenia niezbędne ”.
ŻYCIORYS/CV, LIST MOTYWACYJNY ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA,
W PRZECIWNYM RAZIE OFERTA KANDYDATKI/KANDYDATA ZOSTANIE ODRZUCONA.
Pod niżej wymienionym adresem internetowym umieszczono pomocniczy formularz oświadczenia. Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu pod adresem http://lublin.stat.gov.pl w zakładce O Urzędzie - Informacje ogólne – Praca, bądź mailem lub telefonicznie.
Metody i techniki naboru:
etap II: test wiedzy, sprawdzian umiejętności praktycznych,
etap III: rozmowa kwalifikacyjna.
Próg zaliczenia poszczególnych części etapów naboru wynosi 60% punktów możliwych
do uzyskania. Oferty kandydatów złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego)
oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby z orzeczeniem
o niepełnosprawności, które spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o naborze.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od 2200,00 PLN + dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkolenia pod numerem telefonu: 81 4652019 lub 81 4652050.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • ogólna wiedza z zakresu ekonomii,
 • znajomość przepisów ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość przepisów dotyczących służby cywilnej, w tym znajomość zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, Word, Excel),
 • ogólna wiedza z zakresu rolnictwa
 • rzetelność;
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów;
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe;
 • współpraca,
 • komunikacja interpersonalna;
 • komunikacja pisemna.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • ogólna wiedza z ekonomii
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • orientacja na klienta/interesanta


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-25
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Kontakt do pracodawcy:

  Kliknij tutaj, aby skontaktować się z pracodawcą lub wysłać swoje CV »
  Oferta pochodzi z serwisu
  oferty pracy infopraca

  Szukasz pracownika?
  Opublikuj ofertę na eGospodarka.pl

  sprawdź szczegóły

  data publikacji: 2018-06-12

  do końca oferty: 54 dni

  pracodawca: BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

  branże: Administracja publiczna

  aplikuj

  REKLAMA

  Praca - wiadomości i porady

  • Przeciętne wynagrodzenie VIII 2017

   Przeciętne wynagrodzenie VIII 2017

   Przeciętne wynagrodzenie w sierpniu br. osiągnęło pułap 4492,63 zł., a więc okazało się o niecałe 9 złotych niższe od średniej z poprzedniego miesiąca - podał Główny Urząd Statystyczny.

  • Wynagrodzenia w Warszawie w 2017 roku

   Wynagrodzenia w Warszawie w 2017 roku

   Mediana wynagrodzeń osób pracujących w Warszawie w 2017 roku wyniosła 5 645 PLN brutto. Dla porównania mediana w całej Polsce, nie uwzględniając Warszawy, wyniosła 3 924 PLN brutto i była o 1 721 PLN niższa.

  • Kto odpowie za mobbing w miejscu pracy?

   Kto odpowie za mobbing w miejscu pracy?

   Czyżby przełom w ocenie odpowiedzialności pracodawcy za brak należytego przeciwdziałania zjawisku mobbingu? Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy powinni zapoznać się z najnowszym wyrokiem Sądu Najwyższego, który stanowi precedensową ...

  • Absolwenci na rynku pracy. Jak pokierować karierą?

   Absolwenci na rynku pracy. Jak pokierować karierą?

   Pierwsze kroki stawiane na rynku pracy często nie należą do najłatwiejszych. Młodzi ludzie, którzy dopiero co zakończyli edukację przeważnie sumiennie podchodzą do poszukiwania pracodawcy, stosując się do wskazówek i porad ekspertów ...

  • Czy zwolnienie chorobowe oznacza areszt domowy?

   Czy zwolnienie chorobowe oznacza areszt domowy?

   Co grozi pracownikowi, który wykorzystuje zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego przeznaczeniem? Jeżeli kontrola wykaże, że w czasie L4 remontuje kuchnię lub podziwia greckie krajobrazy, to w takiej sytuacji musi się on liczyć z ...

  Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.