eGospodarka.pl

PracaOferty pracy Lublin › psycholog

Kto szuka:

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Stanowisko:

psycholog

Lokalizacja:

Lublin

lubelskie

Opis stanowiska podany przez pracodawcę:


Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

psycholog

20-019 Lublin, ul. Narutowicza 73

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie w ramach doboru zewnętrznego badań psychologicznych kandydatów do służby w Policji
 • Przeprowadzanie w ramach doboru wewnętrznego badań psychologicznych oraz uczestniczenie w komisjach kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe, w tym kierownicze oraz cywilne
 • Diagnozowanie problemów organizacji związanych z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi i proponowanie ich rozwiązania
 • Prowadzenie szkoleń z obszaru psychologii zarządzania zasobami ludzkimi dla przełożonych różnego szczebla
 • Współpraca w tworzeniu systemu rozwoju zasobów ludzkich


Warunki pracy

Praca odbywa się w pomieszczeniu biurowym na parterze budynku trzypiętrowego, z koniecznością przemieszczania się po różnych jego piętrach. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Realizacja zadań wymaga częstych kontaktów z pracownikami komórek organizacyjnych KWP w Lublinie zajmujących się realizacją powiązanych zadań, znajdujących się w innych budynkach lub na terenie garnizonu. Wyjazdy w teren - środkami komunikacji miejskiej lub służbowym sprzętem transportowym.
Obsługa urządzeń biurowych: telefon, fax, skaner, drukarka, kserokopiarka, niszczarka papierów. Praca wykonywana jest w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym; przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała. Wykonywane zadania m.in. wiążą się z diagnozowaniem problemów środowiska pracy oraz współpracą w tworzeniu systemu rozwoju zasobów ludzkich. Na stanowisku mogą pojawiać się sytuacje stresowe, związane z prowadzonymi działaniami szkoleniowymi. Stałym elementem pracy są kontakty z kandydatami do służby w Policji (test MultiSelect - R).

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 81 535 55 58, 81 535 40 94.

Zatrudnienie osoby wyłonionej w drodze naboru będzie realizowane na przełomie listopada i grudnia 2018 r. i może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez uprawniony podmiot.

Oferowane warunki wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze wynikające z mnożnika kwoty bazowej 1,6000 (2 998,14 zł. brutto) oraz dodatek z tytułu wysługi (prawo do niego nabywa się po udokumentowaniu pięciu lat pracy i wynosi on 5% wynagrodzenia zasadniczego. Z każdym rokiem wzrasta o 1% do momentu, aż osiągnie wysokość 20%).

Oferty należy składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w sekretariacie Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Lublinie (pok. 127) lub przesłać pocztą na wskazany powyżej adres.

Po weryfikacji formalnej ofert kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie osobistej prezentacji.Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem do dalszych etapów rekrutacji. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie, opublikowanym w BIP KWP w Lublinie (zakładka „Wolne stanowiska w SC”).

UWAGA! LIST MOTYWACYJNY, ŻYCIORYS/CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE AKTUALNĄ DATĄ (korespondującą z datą złożenia dokumentów) ORAZ WŁASNORĘCZNIE PODPISANE (W BIP KWP w Lublinie dostępny jest WZÓR OŚWIADCZENIA kandydata ubiegającego się o stanowisko).

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na portalach:
https://nabory.kprm.gov.pl/, http://bip.lublin.kwp.policja.gov.pl/

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe na kierunku psychologia

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
w realizacji zadań z zakresu psychologii

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Umiejętność komunikowania się, analizy i syntezy
 • Umiejętność rozwiązywania problemów, radzenia sobie w sytuacjach stresujących
 • Dyspozycyjność i mobilność
 • Umiejętność współpracy
 • Obsługa komputera (pakiet biurowy)
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub złozenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej umożliwiającej wydanie upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych opatrzonych klauzulą “poufne”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu obsługi testu psychologicznego MultiSelect oraz MultiSelect - R
 • Umiejętność podejmowania decyzji, organizacji pracy własnej
 • Kreatywność, inicjatywa
 • Szybkość działania


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej umożliwiającej wydanie upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych opatrzonych klauzulą “poufne”
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-22
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Kontakt do pracodawcy:

  Kliknij tutaj, aby skontaktować się z pracodawcą lub wysłać swoje CV »
  Oferta pochodzi z serwisu
  oferty pracy infopraca

  Szukasz pracownika?
  Opublikuj ofertę na eGospodarka.pl

  sprawdź szczegóły

  data publikacji: 2018-10-06

  do końca oferty: 45 dni

  pracodawca: BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

  branże: Zdrowie / Medycyna / Farmacja

  aplikuj

  Sprawdź oferty na podobne stanowiska

  Praca - wiadomości i porady

  • Nadgodziny pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

   Nadgodziny pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

   Pracownicy, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, mają z góry określony system czasu pracy. Może jednak dojść do sytuacji, w której z różnych przyczyn pracodawcy zlecają pracownikom pracę ponad wymiar. Dochodzi wtedy do ...

  • Wynagrodzenia w pionie sprzedaży w 2017 roku

   Wynagrodzenia w pionie sprzedaży w 2017 roku

   Pracownik wsparcia (np. asystent działu sprzedaży, sprzedawca lub telemarketer) zarabia miesięcznie do 3 000 PLN. Stawki zasadnicze specjalistów oscylują między 3 500 PLN a 6 150 PLN. Handlowiec w randze koordynatora zespołu zarabia niemal 4 ...

  • Pracownicy niewypłacalnych pracodawców lepiej chronieni

   Pracownicy niewypłacalnych pracodawców lepiej chronieni

   Od ponad dwóch miesięcy obowiązuje znowelizowana ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r., t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1256). Celem nowej regulacji ma być usprawnienie pomocy ...

  • Przeciętne wynagrodzenie V 2018

   Przeciętne wynagrodzenie V 2018

   Główny Urząd Statystyczny poinformował właśnie, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w maju 2018 r. 4696,59 zł. To niemal 143 zł mniej niż zarobiliśmy miesiąc wcześniej, ale o 7,0 proc. więcej ...

  • Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2017 roku

   Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2017 roku

   W tegorocznej edycji raportu „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2017 roku” przeanalizowaliśmy wynagrodzenia 1 543 osób z 377 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

  Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.