eGospodarka.pl

PracaOferty pracy Leszno › dyrektor delegatury

Kto szuka:

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Stanowisko:

dyrektor delegatury

Lokalizacja:

Leszno

wielkopolskie

Opis stanowiska podany przez pracodawcę:


Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

dyrektor delegatury do spraw kierowanie pracą podległych pracowników w celu zapewnienia prawidłowych czynności kontrolnych w branżach prowadzonych przez Delegaturę w zakresie ochrony konsumentów. Delegatura w Lesznie

Al. Marcinkowskiego 3
60-967 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • reprezentowanie delegatury na zewnątrz
 • kierowanie, organizowanie i koordynowanie pracą pracowników delegatury, w tym opracowywanie planów pracy kontrolnej, sprawozdań z działalności kontrolnej
 • sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracownikami delegatury w zakresie realizowanych zadań
 • sprawowanie nadzoru nad pracownikami delegatury w zakresie dyscypliny pracy, w tym sporządzenie zakresu zadań i ocen okresowych
 • kierowanie wystąpień pokontrolnych oraz innych pism i informacji w zakresie prowadzonych kontroli, w sprawach niezastrzeżonych dla Wojewódzkiego Inspektora lub jego zastępcy
 • podpisywanie korespondencji niezastrzeżonej do wyłącznej kompetencji Wojewódzkiego Inspektora, w zakresie działania delegatury
 • kierowanie wniosków o ukaranie w związku ze stwierdzonymi w czasie wykonywania czynności kontrolnych wykroczeniami
 • współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej, organami ścigania, sądami i innymi jednostkami organizacyjnymi na szczeblu lokalnym
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora lub jego zastępcę


Warunki pracy

• praca z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych
• stres typowy związany z zarządzaniem zespołem oraz kontaktem z klientem
• budynek zabytkowy, nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, bez wind i podjazdów
• stanowisko pracy znajduje się na II piętrze ww. budynku


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zasady naboru dostępne są na: http://poznan.wiih.gov.pl/bip/?zasady-naborow,43

Wynagrodzenie miesięczne brutto: 4 984, 00 zł


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów ustawy o Inspekcji Handlowej, Prawo przedsiębiorców, przepisów z zakresu ochrony konsumentów, postępowania administracyjnego (KPA), prawa pracy oraz ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętność pracy w zespole i rozwiązywania problemów interpersonalnych
 • odporność na stres
 • komunikatywność
 • umiejętność delegowania zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego, na poziomie komunikatywnym


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka obcego

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-28
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Kontakt do pracodawcy:

  Kliknij tutaj, aby skontaktować się z pracodawcą lub wysłać swoje CV »
  Oferta pochodzi z serwisu
  oferty pracy infopraca

  Szukasz pracownika?
  Opublikuj ofertę na eGospodarka.pl

  sprawdź szczegóły

  data publikacji: 2019-08-14

  do końca oferty: 49 dni

  pracodawca: BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

  branże: Administracja publiczna

  aplikuj

  Sprawdź oferty na podobne stanowiska

  Praca - wiadomości i porady