eGospodarka.pl

PracaGrupyalt.pl.praca.oferowana › Katowice => Salesforce Developer (Implementation Team) <=
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 1

 • 1. Data: 2019-02-11 12:45:02
  Temat: Katowice => Salesforce Developer (Implementation Team) <=
  Od: TeamQuest Sp. z o.o. <n...@T...PL>

  For our client, global consulting company we are looking for:

  *****
  ***** Salesforce Developer (Implementation Team)
  *****  ***** Position description:

  * Analisis of business requirements and mapping them to Salesforce
  capabilities
  * Developing and maintaning of business requirements on Force.com
  platform applying best practice of design patterns (with ability
  to utilize Salesforce built-in functionalities)
  * Writing Unit Test fro developed functionalities
  * Presentations of design and implemented solutions to customers
  * Creative approach for solving common challenges accross projects
  * Implementing and maintaining accelerators for future projects


  ***** Must have:

  * 2 years of experience in Salesforce implementation projects
  * Knowledge of Salesforce CRM platform
  * Experience with Force.com based programming language (Apex,
  Visualforce)
  * Experience with Web Technologies like HTML,Javascript,JQuery and CSS
  * Familiarity with REST and SOAP web services
  * Competency with relotional database and SQL
  * Ability to manage and deliver set of complex of business
  requirements
  * Open minded seeking for innovative solutions
  * Self-starter attitude
  * Very good spoken and witten english


  ***** Benefits offered:

  * Remote work
  * Attractive salary adequate to your skills and performance
  * Improving your skills by participating in training and mentoring
  programs
  * Broadening your horizons by working in an open and supportive
  multicultural environment
  * Working in a friendly and relaxed atmosphere created by a lot of
  bonding events and activities


  Aplikuj tu / Send your CV:
  => => =>
  http://TeamQuest.pl/n/24973-n?utm_source=nntp&utm_me
  dium=cron&utm_campaign=1902
  => => =>  W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
  następującej treści:


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
  kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
  Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
  osobowych potencjalnym pracodawcom.

  Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
  przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
  do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
  Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
  pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
  poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
  3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
  potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
  swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
  przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
  danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
  przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
  szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
  na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
  dokumentów i informacji w nich zawartych.
  --
  Pozostałe oferty:
  https://teamquest.pl/praca-w-it/


  ID=ef1e49ce1d49cc10c88a539d6038fd99

strony : [ 1 ]Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1