eGospodarka.pl

PracaGrupyalt.pl.praca.oferowana › Gdynia => C#.NET Software Developer (Event sourcing, Service Fabric) <
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 1

 • 1. Data: 2018-07-12 11:15:02
  Temat: Gdynia => C#.NET Software Developer (Event sourcing, Service Fabric) <
  Od: TeamQuest Sp. z o.o. <n...@T...PL>

  Our Client is Sweden's largest lender based on an innovative
  peer-to-peer model who provides a marketplace where lenders are
  connected to borrowers. This allows individuals and companies to
  invest in credits with different maturities, interest rates, and
  risk levels. Currently we are seeking an experienced and
  enthusiastic self-driven Back-end Developer swho will join
  talented six-person agile development team in Poland.

  *****
  ***** C#.NET Software Developer (Event sourcing, Service Fabric)
  *****  ***** Position description:

  * Direct input into the design and direction of our proprietary credit
  intermediation platform;
  * To be a part of talented six-person agile development team
  esponsible for the implementation of new features based on Domain
  Driven Design;
  * Work individually and as a collaborative member of team writing
  clean code and contributing to discussions with key stakeholders
  including front-end engineers and product managers;
  * Participating in occasional standups, estimations, planning
  meetings, demos, and retrospectives.


  ***** Desired skills & experience:

  * Min 2-3 yrs of commercial exp on the same or similar position;
  * Experience in C#, Microsoft stack, the Microsoft .NET framework;
  * Experience in Command Query Responsibility Segmentation (CQRS)
  pattern implementation and with cloud computing software,
  preferably Azure;
  * Knowlege/Experience of TDD/DDD and industry best practices;
  * Strong communication and interpersonal skills;
  * Essentials:
  ** Technology stack: C# .NET, Event sourcing, CQRS, Service
  Fabric, SQL/NoSQL, Web API, TDD/DDD
  ** Tools:TeamCity, YouTrack, No, GIT, Agile, Scrum
  ** Soft type: microservices and cloud computing
  ** Company size: 15-20 employees.


  ***** Benefits offered:

  * Competetive salary;
  * In house hack days;
  * International team;
  * Impact on used solutions;
  * Work with newest technologies;
  * Flat structure;
  * Team events in Poland and abroad;
  * Kitchen;
  * Shower;
  * Free coffee.


  Aplikuj tu / Send your CV:
  => => =>
  http://TeamQuest.pl/n/29070-n?utm_source=nntp&utm_me
  dium=cron&utm_campaign=1807
  => => =>  W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
  następującej treści:


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
  kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
  Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
  osobowych potencjalnym pracodawcom.

  Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
  przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
  do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
  Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
  pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
  poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
  3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
  potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
  swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
  przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
  danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
  przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
  szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
  na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
  dokumentów i informacji w nich zawartych.
  --
  Pozostałe oferty:
  https://teamquest.pl/praca-w-it/


  ID=ecbcfc33547aa1ebe302b4131b91a97c

strony : [ 1 ]Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1