eGospodarka.pl

PracaPorady dla pracownika › Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego

2009-05-08 13:44

Członkowie rodziny osoby, za którą opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne, są uprawnieni do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, jeżeli nie są objęci obowiązkiem ubezpieczenia z innego tytułu (z zastrzeżeniem art. 66 ust. 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.) oraz nie korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji.
Definicja członka rodziny

Przez członka rodziny należy rozumieć następujące osoby:
  • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej, do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,
  • małżonka,
  • wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Kto ma prawo do ubezpieczenia w NFZ?

Ubezpieczonymi w Narodowym Funduszu Zdrowia są nieposiadający obowiązkowego tytułu ubezpieczenia zdrowotnego następujący członkowie rodziny:
  • członkowie rodziny ubezpieczonych, mających obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE/EFTA - zamieszkali w UE/EFTA jeżeli nie są uprawnieni do korzystania ze świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji,
  • członkowie rodziny ubezpieczonych nieposiadających obywatelstwa państwa członkowskiego UE/EFTA, zamieszkujących legalnie na terytorium innego niż Polska państwa UE/EFTA lub Szwajcarii - zamieszkali w UE/EFTA jeżeli nie są uprawnieni do korzystania ze świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji,
  • członkowie rodziny ubezpieczonych nieposiadających obywatelstwa państwa członkowskiego UE/EFTA zamieszkujących w Polsce na podstawie wizy pobytowej w celu wykonywania pracy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zgody na pobyt tolerowany lub posiadające status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystające z ochrony czasowej na jej terytorium - zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej.

A zatem, jeżeli dziecko pracownika spełnia powyższe warunki, może zostać zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny.

Konieczne zgłoszenie do ubezpieczenia

Członkowie rodziny ubezpieczonego uzyskują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dopiero po zgłoszeniu ich do ubezpieczenia zdrowotnego. Zgłoszenia ma obowiązek dokonać osoba ubezpieczona, a dokonuje tego za pośrednictwem płatnika składek (np. pracodawcy, zleceniodawcy).

Podstawa prawna:
  • art. 66 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).


Ubezpieczenia społeczne w praktyce szczegółowo informują o nowych lub problematycznych przepisach dotyczących rozliczeń ubezpieczeń, a nasi autorzy z ZUS pokazują jak uniknąć błędów w rozliczeniach.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Polecane oferty pracy

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.