eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

PracaWynagrodzenia › Wynagrodzenia w Polsce w 2018 roku

Wynagrodzenia w Polsce w 2018 roku

2019-02-27 09:48

Wynagrodzenia w Polsce w 2018 roku

Portfel © arrakasta - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (7)

W 2018 obserwowaliśmy wiele pozytywnych zjawisk na rynku pracy. Jedno z najniższych w Unii Europejskiej bezrobocie oraz wysoki niedobór wykwalifikowanych pracowników przyczyniły się do znacznego wzrostu płac w tym okresie. Według raportu opublikowanego w listopadzie przez NBP średnie wynagrodzenie nominalne w 2018 roku wzrosło o 6,8%.
Z Raportu Płacowego Sedlak & Sedlak za rok 2018 wynika, że w okresie badania podwyżki wyniosły średnio 5%. Według raportu najwyższe podwyżki zostały przyznane w grupie pracowników fizycznych i wyniosły 6%. Wśród specjalistów przyznano wynagrodzenie wyższe o 5%, również kadra kierownicza otrzymała podwyżki w wysokości 5%. Warto zaznaczyć, że według raportu, planowane na 2019 rok podwyżki płac są już nieco niższe.

fot. mat. prasowe

Wykres 1. Zrealizowane podwyżki wynagrodzeń pracowników na różnych poziomach hierarchii organizacji

Najwyższe podwyżki zostały przyznane w grupie pracowników fizycznych i wyniosły 6%.


Malejące bezrobocie sprzyja wzrostowi wynagrodzeń


Według analityków NBP spadające bezrobocie oraz wysoki popyt na pracę wpływają na poprawę pozycji pracowników i osób poszukujących pracy w negocjacjach płacowych z pracodawcami.

Jak podaje GUS, w styczniu 2018 bezrobocie rejestrowane wynosiło 6,8%, a w listopadzie 5,7%. Z kolei stopa bezrobocia liczona wg BAEL wyniosła w Polsce w III kwartale 3,8% wobec 4,7% w analogicznym okresie 2017 roku. Według tej samej instytucji liczba wolnych miejsc pracy na koniec trzeciego kwartału wzrosła o 19,8% w ujęciu rocznym.

W Raporcie o inflacji NBP (listopad 2018) czytamy: „W warunkach umacniania się pozycji pracowników w negocjacjach płacowych odsetek przedsiębiorców prognozujących wzrost płac pozostaje relatywnie wysoki (22,3% w III kw. 2018 roku), choć obniżył się w ostatnich kwartałach. W rezultacie wynagrodzenia nominalne w gospodarce rosną w tempie szybszym niż w poprzednich latach, ale nie następuje ich dalsze przyśpieszenie”. Może to być potwierdzenie licznych prognoz gospodarczych, które mówią o spowolnieniu gospodarczym w 2019 roku.

Średnia płaca w gospodarce narodowej


W 2017 roku średnia płaca w gospodarce narodowej wyniosła 4 272 PLN. Biorąc pod uwagę prognozy NBP o 6,8%-owym wzroście wynagrodzeń, w 2018 kwota ta wyniesie 4 562 PLN. Prognoza ta odpowiada aktualnym danym, gdyż przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w III kwartale wyniosło 4580 PLN przy dynamice r/r wynoszącej 7,3%.

fot. mat. prasowe

Wykres 2. Przeciętne wynagrodzenia w gospodarce narodowej w latach 2009 – 2018 brutto

W 2017 roku średnia płaca w gospodarce narodowej wyniosła 4 272 PLN.


Średnia płaca w sektorze przedsiębiorstw


Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obejmują przedsiębiorstwa, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. Nie obejmują zatem mikroprzedsiębiorstw oraz sektora publicznego.

Średnie wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w grudniu 5 275 PLN i było o 6,2% wyższe niż we wrześniu oraz o 6,1% wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W siedmiu miesiącach dynamika płac przekroczyła 7% w ujęciu rocznym. Dla całego 2018 roku kwota ta wyniosła 4 825 PLN.

fot. mat. prasowe

Wykres 3. Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2018 roku

Średnie wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w grudniu 5 275 PLN.


Wynagrodzenia w sekcjach PKD


W przeciągu całego roku trend w wynagrodzeniach w poszczególnych sekcjach utrzymywał się na podobnym poziomie. Przez wszystkie miesiące w roku, spośród sekcji ogólnych, najlepiej opłacana była Informacja i komunikacja, gdzie w listopadzie przeciętne wynagrodzenie wyniosło 8 402 PLN. Z kolei sekcja administrowanie i działalność wspierająca w ciągu całego roku była najgorzej opłacana.

W listopadzie wzrost wynagrodzeń wystąpił we wszystkich sekcjach. Najwyższy w górnictwie i wydobywaniu – o 18,7%. Wyższy niż przeciętny wzrost płac odnotowano również w zakwaterowaniu i gastronomii (9,2%) oraz w budownictwie (8,1%).

fot. mat. prasowe

Wykres 4. Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wg sekcji PKD w listopadzie 2018

Przez wszystkie miesiące w roku, spośród sekcji ogólnych, najlepiej opłacana była Informacja i komunikacja.


Inflacja i PKB


W kontekście wynagrodzeń warto wspomnieć również o inflacji, bowiem ma ona znaczny wpływ na nasze wynagrodzenia, a dokładniej na ich siłę nabywczą. Przy spowolnieniu dynamiki cen konsumpcyjnych, siła nabywcza płac wzrasta. Wskaźnik dynamiki zarobków w Polsce od wielu lat przewyższa inflację.

W 2018 roku obserwowaliśmy umiarkowany wzrost cen. Najwyższa inflacja wystąpiła w czerwcu, lipcu i sierpniu – 2% r/r. Oprócz sierpnia i grudnia, we wszystkich miesiącach realna dynamika wzrostu wynagrodzenia była wyższa w ujęciu rocznym w porównaniu z 2017 rokiem.

fot. mat. prasowe

Wykres 5. Realna dynamika wzrostu płac w sektorze przedsiębiorstw (r/r w %)

W 2018 roku dynamika wynagrodzeń m/m w porównaniu do 2017 roku jedynie w czterech miesiącach była wyższa.


W 2018 roku dynamika wynagrodzeń m/m w porównaniu do 2017 roku jedynie w czterech miesiącach była wyższa. Jak co roku grudzień jest miesiącem, w którym odnotowuje się największą dynamikę wzrostu wynagrodzeń. Powyższy fakt wynika z tego, że część pracodawców wypłaca premie roczne czy kwartalne oraz dodatki świąteczne. Jest to miesiąc, w którym nasze wynagrodzenia są o kilka procent wyższe niż w listopadzie.

fot. mat. prasowe

Wykres 6. Realna dynamika wzrostu płac w sektorze przedsiębiorstw (m/m w %)

Co roku grudzień jest miesiącem, w którym odnotowuje się największą dynamikę wzrostu wynagrodzeń.


Wyższej niż w poprzednich latach dynamice wynagrodzeń towarzyszy wysoka dynamika wydajności pracy związana z wysokim wzrostem PKB. Jednak pensje rosną szybciej niż rośnie gospodarka. NBP przewiduje wzrost PKB w całym 2018 roku na poziomie 4,8%, podczas gdy płace miały wzrosnąć o 6,8%. Oznacza, to że wynagrodzenia w naszym kraju rosną szybciej niż wydajność pracy.

Należy mieć na uwadze, że prognozy ekonomiczne na 2019 rok są mniej optymistyczne niż sytuacja w 2018 roku.

Karolina Jurczak
Sedlak & Sedlak


Ile zarabiają inni na Twoim stanowisku? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki do rynkowych stawek! .

oprac. : wynagrodzenia.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

bezpłatny program PIT 2019

Polecane oferty pracy

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: