eGospodarka.pl

PracaWynagrodzenia › Ile zarabiają dyrektorzy Johnson & Johnson?

Ile zarabiają dyrektorzy Johnson & Johnson?

2018-01-27 00:41

Ile zarabiają dyrektorzy Johnson & Johnson?

Ile zarabiają dyrektorzy Johnson & Johnson? © alfexe - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (6)

Johnson & Johnson jest amerykańskim koncernem farmaceutycznym i kosmetycznym z siedzibą w New Brunswick w USA. Produkuje także sprzęt medyczny. Obejmuje ponad 250 spółek na całym świecie i zatrudnia blisko 130 tysięcy osób. Wśród najbardziej rozpoznawalnych marek w portfolio są: kosmetyki dla dzieci Johnson’s Baby, kosmetyki Purell czy Neutrogena, a także takie marki leków Sudafed, Zyrtec czy Nicorette.
Firma istnieje już ponad 130 lat – została założona przez trzech braci Johnsonów w 1886 roku. Wyniki finansowe za 2016 rok są równie ciekawe, co jej historia - przychód za 2016 rok to blisko 72 mld USD, a zysk netto w skali roku to prawie 16,5 mld USD. Johnson & Johnson wielokrotnie podkreśla wierność kilku ważnym i nietypowym zasadom w swoim raporcie proxy. Także w procesie wynagradzania swoich top menedżerów.

Główne zasady wynagradzania


Jako jedną z najważniejszych zasad wynagradzania Johnson & Johnson wymienia wierność wartościom spółki – jej credo. W skrócie to wypełnianie obowiązków wobec:
 • klientów („pracowników służby zdrowia, pacjentów i konsumentów”) – m.in. poprzez „ciągłe dążenie do obniżania kosztów, by utrzymać rozsądne ceny produktów”;
 • swoich pracowników – m.in. „dbanie o sprawiedliwe i adekwatne wynagrodzenie oraz bezpieczeństwo pracy, a także etyczne zarządzanie”;
 • lokalnych społeczności, w których firma działa – m.in. „wspieranie lokalnych organizacji charytatywnych i płacenie podatków”;
 • akcjonariuszy – m.in. „dbanie o ciągłe inwestycje, badania i innowacje, tworzenie rezerw na trudne czasy, tak by zapewnić zysk”.

Stwierdzenia te można potraktować jako element działania w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu. Jednak, co wielokrotnie podkreśla się w proxy firmy, przy decyzjach dotyczących wynagrodzenia dyrektorów wykonawczych nie bierze się pod uwagę samych „twardych wyników”. Komitet ds. wynagrodzeń analizuje także, w jaki sposób dyrektorzy podejmowali swoje decyzje i czy ich rezultaty są spójne z wyżej przedstawionymi wartościami przyświecającymi organizacji. Pomimo tego, że nie jest to coś do końca mierzalnego, co również w proxy zauważono. Inne zasady wynagradzania nie odbiegają zbytnio od tych w innych spółkach notowanych na amerykańskiej giełdzie:
 • płaca za wyniki: zarówno premie roczne jak i wynagrodzenie kapitałowe top menedżerów, w tym CEO - jest ściśle powiązane z ich wynikami;
 • limity wypłat wynagrodzenia w formie kapitałowej;
 • pensja zasadnicza w granicach mediany rynkowej;
 • mechanizm „wycofania się” z kontraktu w części dotyczącej wynagrodzenia kapitałowego („clawback policy”) – w razie korekt finansowych w sprawozdaniach spółki z powodu istotnych błędów, dyrektorzy mają zwrócić naliczone im wcześniej nienależne akcje, opcje lub premie;
 • brak „przyspieszonych” odpraw w formie kapitałowej związanych z przejęciem spółki i brak porozumień z menedżerami w sprawie potencjalnego przejęcia spółki;
 • zakaz transakcji hedgingowych i krótkiej sprzedaży dla menedżerów i dyrektorów;
 • brak zagwarantowanych premii i podwyżek;
 • brak zmian cen opcji na akcje w pakiecie wynagrodzeń bez zgody akcjonariuszy;
 • brak wypłat dywidendy czy jej ekwiwalentów za niezrealizowane akcje przyznane w ramach wynagrodzenia kapitałowego.

Porównanie wynagrodzeń ze stawkami rynkowymi


W Johnson & Johnson komitet ds. wynagrodzeń korzysta z dwóch różnych grup porównawczych. Pierwsza grupa to amerykańskie spółki giełdowe wybrane na podstawie poniższych kryteriów:
 • spółki o podobnej wielkości i zakresie działania;
 • spółki, w których występują podobne stanowiska dyrektorskie;
 • spółki, z którymi firma bezpośrednio konkuruje o najlepsze talenty.

Wybierając firmy, brano także pod uwagę branżę farmaceutyczno-kosmetyczną, zysk netto, globalną obecność czy złożoność działalności biznesowej i procent wydatków danej spółki na działy R&D. W skład tej grupy celowo nie wchodzą żadne spółki spoza USA, co motywowane jest niemożnością porównania danych płacowych – najczęściej są one niedostępne. Wykluczono z niej również firmy, których plany wynagrodzenia odbiegają znacząco kształtem od tego w Johnson & Johnson - czyli gigantów z branży finansowej czy wydobycia ropy naftowej i gazu.

W grupie porównawczej za 2016 rok znalazły się: 3M Company, Abott Laboratories, Boeing, Bristol-Myers Squibb, Cisco Systems Inc., Coca-Cola, Eli Lilly And Company, General Electric, Hewlett Packard, Intel, IBM, Merck & Co., Microsoft, PepsiCo, Pfizer Inc., Procter & Gamble, United Technologies Corporation. Wśród wymienionych tu firm Jonshon & Johnson zajmuje piąte miejsce pod względem przychodu – blisko 72 mld USD. Nieco lepiej wypada pod względem zysku netto i kapitalizacji rynkowej – uplasował się na drugim miejscu z odpowiednio 16,5 mld USD i 313 mld USD.

Dodatkowo w procesie porównania wynagrodzeń dyrektorów wykonawczych i ich wyników spółka korzysta z grupy specjalistycznej złożonej ściśle z firm lub ich segmentów biznesowych, z którymi konkuruje w danej branży:
 • farmaceutycznej: AbbVie Inc, Amgen Inc., AstraZeneca plc, Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly & Company, GlaxoSmithKline, Merck & Co, Novartis, Prizer Inc, Roche Holding AG, Sanofi SA;
 • urządzeń medycznych: Abott Laboratories, Allergan, Boston Scientific Corp, C. R. Bard, Edward Lifesciences, Medtronic, Cooper Companies, Roche Holding AG, Smith & Nephew, St. Jude Medical, Stryker Corp, Zimmer Biomet Holdings;
 • dóbr konsumpcyjnych/kosmetycznej: Beiersdorf AG, Bayer AG, Colgate-Palmolive, GlaxoSmithKline, L’Oreal Group, Pfizer Inc, Reckitt Benckiser, Sanofi SA, Unilever plc.

Firmy te wytwarzają podobne produkty co Johnson & Johnson, mają podobne wskaźniki wzrostu sprzedaży, zysku neto, zysku na akcję (EPS), całkowitej stopy zwrotu z akcji (TSR). Niezależnym konsultantem ds. wynagrodzeń jest firma Frederic W. Cook & Co. Inc.

Pensja zasadnicza


Pensja zasadnicza jest wypłacana top menedżerom za stałe obowiązki na ich stanowiskach. Na jej wysokość wpływa porównanie z rynkiem, zakres obowiązków, doświadczenie, umiejętności, staż pracy, oraz budżet na wynagrodzenia i indywidualne wyniki. W corocznym procesie, komitet ds. wynagrodzeń dokonuje jej przeglądu i biorąc pod uwagę indywidualne wyniki, zmiany zakresu obowiązków oraz credo firmy przyznaje ewentualne podwyżki.

fot. mat. prasowe

Części składowe pakietów wynagrodzeń CEO i innych dyrektorów wykonawczych Johnson & Johnson w 2016 r

74% wynagrodzenia CEO to pensja zasadnicza.


W procesie przeglądu wynagrodzeń zdecydowano się utrzymać pensję zasadniczą CEO na 2017 rok na tym samym poziomie. Pensje pozostałych dyrektorów wykonawczych podniesiono o 3%. Wyjątkiem była Sandra Paterson, która otrzymała 10% podwyżkę ze względu na nowy, poszerzony zakres obowiązków.

Premie motywacyjne


Premie motywacyjne są wypłacane w gotówce za wyniki z roku poprzedzającego wypłatę. Mają motywować do osiągania określonych celów krótkoterminowych. Oceniając wyniki dyrektorów wykonawczych za 2016 rok komitet ds. wynagrodzeń zdecydował się przyznać premie w wysokości od 131 do 160% ich docelowej wysokości. W tabeli 2. podsumowującej wynagrodzenia top menedżerów wliczono je w kolumnę „plany motywacyjne nieoparte na własności akcji”.

fot. mat. prasowe

Wysokość rocznych premii motywacyjnych za 2016 rok w Johnson & Johnson

Alex Gorsky otrzymał premię motywacyjną w wysokości 1 600 000 USD.


Wynagrodzenie kapitałowe


Jest to główna składowa pakietu wynagrodzeń dyrektorów wykonawczych i CEO. Przyznaje się je na podstawie wyników biznesowych i indywidualnych, oceny wkładu pracy oraz długoterminowego potencjału danego menedżera. Jego głównym celem jest motywowanie do wykonania celów długoterminowych, ma także znaczenie retencyjne. Dodatkowo ta forma wynagradzania wiąże interesy kadry zarządzającej z interesami akcjonariuszy. W jego skład wchodzą następujące instrumenty finansowe:
 • PSU (Performance Share Units) – jednostki udziałowe, ich otrzymanie jest ściśle powiązane z wynikami i osiągnięciem wyznaczonych celów przez menedżerów; są przyznawane i wymieniane na akcje w trzyletnich cyklach; sposób ich przyznawania ma odzwierciedlać główne cele długoterminowe firmy: wzrost sprzedaży większy niż u konkurencji, a wzrost zysku szybszy niż wzrost sprzedaży;

fot. mat. prasowe

Sposób obliczania ilości przyznanych PSU w pakiecie wynagrodzenia kapitałowego za 2016 rok

PSU (Performance Share Units) są przyznawane i wymieniane na akcje w trzyletnich cyklach.


 • RSU (Restricted Share Units) – jednostki udziałowe, otrzymywane przez menedżerów zamieniane na akcje w 100 % po trzech latach; ich wartość jest ściśle powiązana z ceną akcji;
 • opcje na akcje – są zamieniane na akcje po spełnieniu określonych celów długoterminowych, w 100% po trzech latach, wygasają po 10 latach.

fot. mat. prasowe

Skład pakietu wynagrodzenia kapitałowego za 2016 rok w Johnson & Johnson

Zgodnie z zasadami panującymi w koncernie CEO powinien posiadać akcje o wartości sześciokrotności jego pensji zasadniczej, a pozostali dyrektorzy wykonawczy – trzykrotności.


Zgodnie z zasadami panującymi w koncernie CEO powinien posiadać akcje o wartości sześciokrotności jego pensji zasadniczej, a pozostali dyrektorzy wykonawczy – trzykrotności. Ma to lepiej powiązać ich interesy z interesami akcjonariuszy. Wszyscy opisani w proxy top menedżerowie spełniają te wymogi.

Benefity i inne formy wynagrodzenia


Dyrektorzy koncernu korzystają z dodatkowych planów emerytalnych, oszczędnościowych i ubezpieczeń zdrowotnych oraz na życie. Większość z nich korzysta ze służbowego odrzutowca czy służbowego auta z kierowcą, a CEO także z usług ochrony swojej posiadłości. Wartość tych benefitów dla CEO – Alexa Gorsky’ego wyniosła w 2016 roku blisko 150 tys. USD. Nieco mniej warte były podróże CFO – Dominica Caruso – 60,8 tys. USD. Top menedżerom firma pokrywa również koszty ich ewentualnej relokacji. Pod względem wartości otrzymywanych benefitów wygrywa jednak Paulus Stoeffels. Chief Scientific Officer Johnson & Johnson otrzymał łącznie blisko 380 tys. USD w 2016 roku. Przebywa on na stałe w Belgii i chociaż nie jest rezydentem USA, zgodnie z jego kontraktem tak przez firmę jest traktowany. W związku z tym, otrzymuje 320 tys. USD benefitu w formie dopłaty do płaconych przez niego w Belgii podatków.

Ile zarabiają dyrektorzy Johnson & Johnson?


CEO koncernu, Alex Gorsky zarobił w 2016 roku w sumie 26 871 720 USD. Z tego prawie 15 mln USD stanowiło wynagrodzenie w formie kapitałowej. Drugi w kolejności CSO Johnson & Johnson – Paulus Stoeffels otrzymał roczne wynagrodzenie w wysokości blisko 13 mln USD, co dobrze obrazuje jak bardzo spółka stawia na badania i rozwój. Nieco mniej, bo 11,3 mln USD otrzymał CFO – Dominic Caruso, o blisko 2 mln USD więcej niż rok wcześniej.

fot. mat. prasowe

Wynagrodzenia i ich wysokości dla najwyżej opłacanych dyrektorów Johnson & Johnson w latach 2014-201

CEO koncernu, Alex Gorsky zarobił w 2016 roku w sumie 26 871 720 USD.


Joaquin Duato, nowy dyrektor odpowiedzialny za sektor farmaceutyczny koncernu zarobił w 2016 roku 10,1 mln USD. Zestawienie zamyka jedyna kobieta w tym gronie - Sandra Peterson, z łącznymi zarobkami w wysokości 8,7 mln USD.

Ile zarabiają inni na Twoim stanowisku? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki do rynkowych stawek! .

oprac. : wynagrodzenia.pl

Oceń

1 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Polecane oferty pracy

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: