eGospodarka.pl

PracaWynagrodzenia › Wynagrodzenia mężczyzn świadczących płatne usługi seksualne

Wynagrodzenia mężczyzn świadczących płatne usługi seksualne

2017-10-28 00:36

Wynagrodzenia mężczyzn świadczących płatne usługi seksualne

Ile zarabia mężczyzna świadczący usługi seksualne? © Maksim Šmeljov - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (9)

W opracowaniu przedstawiono wynagrodzenia mężczyzn świadczących płatne usługi seksualne. Analizie poddano ogłoszenia z portali towarzyskich dla osób świadczących płatne usługi seksualne, których odbiorcami są kobiety jak i mężczyźni homoseksualni. Ich płace porównano z wynika tego samego badania z 2011 roku oraz zarobkami kobiet wykonujących to samo zajęcie. Jak wynika z szacunków, mężczyźni świadczący odpłatne usługi seksualne mogą zarobić w skali miesiąca nawet do 30 000 PLN. Mediana ogólnopolska godzinowego wynagrodzenia panów świadczących usługi seksualne to 150 PLN. Z kolei mediana wynagrodzeń za noc wynosi 1 000 PLN.
Na wstępie warto zaznaczyć, że prostytucja sama w sobie nie jest zabroniona przez polskie prawo. Nielegalne jest sutenerstwo, stręczycielstwo i kuplerstwo. Osoby prostytuujące się, osiągają zatem legalne dochody, nie mogą jednak odprowadzać od nich podatków. Osoby te nie mają także możliwości odprowadzania składek emerytalnych i chorobowych. Efektem tego jest utrudniony dostęp do bezpłatnej opieki medycznej, która w tym zawodzie jest szczególnie ważna.

Powszechnie uważa się, że świadczenie usług seksualnych jest domeną kobiet. Analiza ogłoszeń prowadzi do takiego samego wniosku – ogłoszeń Pań jest dużo więcej, a ich wynagrodzenia zazwyczaj są wyższe. Może to być spowodowane prawem popytu i podaży - 14% mężczyzn i jedynie 0,5% kobiet deklaruje, że korzysta z płatnych usług seksualnych (Izdebski, 2011). Wśród anonsów znajdują się jednak ogłoszenia od mężczyzn. W artykule przeanalizowano ogłoszenia opublikowane na najpopularniejszych serwisach zamieszczających anonse towarzyskie. Zebrano dane z 223 ogłoszeń mężczyzn z całej Polski. Ze względów metodologicznych ostatecznej analizie poddano 206 anonsów. W artykule odpowiednikiem zarobków są ceny zamieszczone w ogłoszeniach towarzyskich. Można założyć, że kwoty te stanowią przybliżone wartości jakie są zarabiane przez autorów ogłoszeń. Odwrotnie niż w przypadku kobiet, dużo rzadziej spotykane są sytuacje, w których znaczna część dochodu trafia do pośrednika. Należy jednak pamiętać, że miesięczne realne zyski powinny być pomniejszone o wszystkie koszty niezbędne do wykonywania tego typu usług. Będą to przede wszystkim koszty niezbędne dla zachowania atrakcyjnego wyglądu oraz zdrowia, ale również środki antykoncepcyjne, wynajem lokalu, specjalna odzież erotyczna czy gadżety.

Dane ogólne


Mediana ogólnopolska godzinowego wynagrodzenia panów świadczących usługi seksualne to 150 PLN. Z kolei za noc mediana wynagrodzeń wynosi 1 000 PLN.

Wykres 1. prezentuje procentowy rozkład wynagrodzeń za godzinowe usługi seksualne świadczone przez mężczyzn. Najczęściej spotykaną kwotą jest 100 PLN (33% przypadków). Kolejne stawki to 150 PLN (26%) oraz 200 PLN (16%).

fot. mat. prasowe

Rozkład wynagrodzeń za godzinne usługi seksualne (w PLN)

Najczęściej spotykaną kwotą jest 100 PLN (33% przypadków).


Wykres drugi prezentuje rozkład całonocnych zarobków omawianej grupy. Najczęściej spotykaną kwotą jest 1 000 PLN – 28% ogłoszeń opiewa na tę kwotę. Drugą najpopularniejszą kwotą jest 500 PLN (11%).

fot. mat. prasowe

Rozkład wynagrodzeń za całonocne usługi seksualne (w PLN)

Najczęściej spotykaną kwotą jest 1 000 PLN – 28% ogłoszeń opiewa na tę kwotę.


Od 2011 roku, wynagrodzenia Panów do towarzystwa za całonocne usługi wzrosły o ponad 42%, a godzinowe o 11%. Warto przy tym zaznaczyć, że inflacja w Polsce w okresie styczeń 2011 - styczeń 2017 wyniosła 7,5%. Oznacza to, że realne ceny męskich usług seksualnych wzrosły.

fot. mat. prasowe

Porównanie cen usług seksualnych w 2011 i 2017 roku (w PLN)

Od 2011 roku, wynagrodzenia Panów do towarzystwa za całonocne usługi wzrosły o ponad 42%.


Zarobki w miastach


Schemat 1. prezentuje mediany wynagrodzenia za całonocne usługi seksualne świadczone przez Panów w czterech miastach Polski, gdzie tego typu ogłoszeń jest najwięcej. W tym zawodzie, podobnie jak w innych, najwyższe zarobki odnotowano w Warszawie - mediana za noc wyniosła 1 500 PLN, a za godzinę 200 PLN. Od 2011 roku godzinowe stawki w stolicy wzrosły o 50 PLN, a całonocne o 500 PLN. Obecnie w całej Polsce mediana wynagrodzeń zrównała się z medianą w 2011 roku w Warszawie.

fot. mat. prasowe

Od 2011 roku, wynagrodzenia Panów do towarzystwa za całonocne usługi wzrosły o ponad 42%,

W tym zawodzie, podobnie jak w innych, najwyższe zarobki odnotowano w Warszawie - mediana za noc wyniosła 1 500 PLN.


Czynniki wpływające na zarobki


Aby sprawdzić jakie czynniki wpływają na wynagrodzenia mężczyzn świadczących usługi seksualne przeanalizowaliśmy podane w ogłoszeniach cechy - wzrost i wagę. Nie mają one jednak tak dużego znaczenia w przypadku mężczyzn jak kobiet. Mężczyźni o BMI niższym niż 18,5, klasyfikowanym jako niedowaga, zarabiają nieco mniej. Należy przy tym zaznaczyć, że większość ogłoszeń zawiera zdjęcia mężczyzn. Mężczyźni, którzy posiadają cechy powszechnie uważane za atrakcyjne (np. ponadprzeciętnie rozwinięte mięśnie) żądają wyższych stawek.

fot. mat. prasowe

Stawki za całonocne i godzinowe męskie usługi seksualne mężczyzn o różnym BMI

Mężczyźni o BMI niższym niż 18,5, klasyfikowanym jako niedowaga, zarabiają nieco mniej.


Przedział wiekowy mężczyzn z analizowanych ogłoszeń to od 19 do 52 lat. Odwrotnie niż w przypadku kobiet, analizując ogłoszenia nie można znaleźć prostej zależności pomiędzy wiekiem, a wysokością wynagrodzenia w tej grupie. Może to wynikać z większego nacisku na doświadczenie w przypadku mężczyzn. Z drugiej jednak strony cechy młodego wyglądu są równie pożądane. Dominanta wieku mężczyzn otrzymujących wyższe od średniej ogólnopolskiej stawki, zarówno godzinowe jak i całonocne, to 33 lata. Odmiennie niż w przypadku Pań wykonujących ten zawód, znajomość języków obcych również nie jest czynnikiem wpływającym na wynagrodzenia w tej grupie. Wysokość zarobków może być wyższa, gdy mężczyźni oprócz klasycznych usług seksualnych, oferują pomoc w domu, masaż erotyczny, towarzyszą Paniom podczas różnego rodzaju spotkań towarzyskich, ubierają się według preferencji kobiet czy posiadają aktualny komplet badań potwierdzających stan zdrowia.

Zarobki miesięczne


Miesięczne zarobki mężczyzn świadczących płatne usługi seksualne różnić będą się przede wszystkim ze względu na ilość dni pracy w ciągu miesiąca, liczbę klientek lub klientów przyjętych w ciągu dnia oraz miejsce świadczenia usług. Dla przykładu, mężczyzna pracujący 10 dni miesięcznie i przyjmujący każdego dnia cztery klientki (każda przez jedną godzinę) w Warszawie zarobić może ok. 8 000 PLN, jeśli zaś pracować będzie 15 dni w miesiącu, kwota ta może wzrosnąć do 12 000 PLN. W przypadku świadczenia tego typu usług poza stolicą podczas dziesięciodniowego miesiąca pracy panowie zarobić mogą do 6 000 PLN. Wynagrodzenie mężczyzn przy 20 dniach pracy przyjmujących dziennie po 4 klientki w Warszawie wyniesie do 16 000 PLN. Wynagrodzenie równe obecnej płacy minimalnej otrzymają mężczyźni w Warszawie pracujący po 10 dni w miesiącu przyjmujący jedną klientkę dziennie przez godzinę.

fot. mat. prasowe

Szacunkowe miesięczne wynagrodzenia panów świadczących płatne usługi seksualne/ilość dni

Mężczyzna pracujący 10 dni miesięcznie i przyjmujący każdego dnia cztery klientki (każda przez jedną godzinę) w Warszawie zarobić może ok. 8 000 PLN.


Część mężczyzn świadczących płatne usługi seksualne decyduje się również na usługi całonocne. W przypadku pracy przez dziesięć nocy w miesiącu w Warszawie zarobki wynoszą do 15 000 PLN. Przy piętnastu nocach pracy w miesiącu, kwota ta wzrasta do 22 500 PLN, a przy dwudziestu nocach - do 30 000 PLN.

fot. mat. prasowe

Szacunkowe miesięczne wynagrodzenia panów świadczących całonocne płatne usługi seksualne/ilość dni

W przypadku pracy przez dziesięć nocy w miesiącu w Warszawie zarobki wynoszą do 15 000 PLN.


Zarobki mężczyzn świadczących usługi seksualne dla osób tej samej płci


Homoseksualna oferta usług erotycznych mężczyzn jest istotnym elementem składowym całego sektora męskich usług seksualnych. Mediana godzinowych zarobków mężczyzn świadczących usługi seksualne dla osób tej samej płci jest dwukrotnie wyższa niż dla mężczyzn świadczących usługi dla kobiet – wynosi 300 PLN. Z kolei mediana wynagrodzeń za noc to 1 500 PLN. Może to wynikać z dużo niższej podaży tego rodzaju usług seksualnych.

Luka płacowa na niekorzyść mężczyzn


Odmiennie niż w większości profesji, w tym zawodzie luka płacowa działa na niekorzyść mężczyzn w przypadku całonocnych usług seksualnych. Mediana wynagrodzeń ogólnopolskich za całą noc w przypadku kobiet wynosi 1 500 PLN, co oznacza że w tym przypadku kobiety zarabiają o 50% więcej od mężczyzn. Z kolei mediana godzinowej stawki w całej Polsce jest taka sama.

fot. mat. prasowe

Wynagrodzenia za usługi seksualne mężczyzn oraz kobiet w 2017 roku

Odmiennie niż w większości profesji, w tym zawodzie luka płacowa działa na niekorzyść mężczyzn w przypadku całonocnych usług seksualnych.


Podsumowanie


Podobnie jak w każdej innej profesji, również w przypadku płatnych usług seksualnych najwięcej zarabia się w Warszawie. Różnica ta jest widoczna zarówno w przypadku mężczyzn jak i kobiet świadczących tego rodzaju usługi.

Analizując ogłoszenia mężczyzn nie można znaleźć korelacji pomiędzy wzrostem, wagą czy wiekiem, a wynagrodzeniami w tej profesji. Należy mieć jednak na uwadze, że administratorzy witryn z ogłoszeniami płatnych usług seksualnych żądają, aby użytkownicy zamieszczali swoje zdjęcia. Mężczyźni o cechach powszechnie uważanych za atrakcyjne żądają wyższego wynagrodzenia za swoje usługi.

Mężczyźni, którzy są odbiorcami usług seksualnych płacą więcej. W przypadku klientów, którzy są mężczyznami homoseksualnymi lub heteroseksualnymi stawki wynagrodzeń za tego typu usługi są wyższe. To oznacza, że kobiety oraz mężczyźni świadczący usługi dla mężczyzn zarabiają więcej.

W artykule przeanalizowano jedynie ogłoszenia zamieszczane w Internecie. Należy jednak mieć na uwadze to, że część mężczyzn pozyskuje klientów w inny sposób. Niektórzy z nich, szczególnie osoby homoseksualne, poszukują klientów w miejscach spotkań znanych tylko grupie odbiorców. Dochody tych osób mogą znacznie odbiegać od stawek podawanych w Internecie. Dodatkowym elementem, na który warto zwrócić uwagę analizując zarobki w tej grupie jest fakt, że część z nich, niezależnie od czasu trwania usługi żąda za nią tej samej kwoty. Należy również zaznaczyć, że mężczyźni niekiedy różnicują stawki w zależności od atrakcyjności i wieku klientki.

Ile zarabiają inni na Twoim stanowisku? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki do rynkowych stawek! .

oprac. : wynagrodzenia.pl

Zobacz także


Oceń

3 2

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Polecane oferty pracy

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.