eGospodarka.pl

PracaSłownik stanowisk › Pedagog

Pedagog

Pedagog

Pedagog - zakres obowiązków i opis stanowiska © sc0rpi0nce - Fotolia.com

Pedagog szkolny to nauczyciel specjalizujący się w zakresie różnorodnych problemów pedagogiczno-wychowawczych. Jest konsultantem i doradcą udzielającym informacji i pośredniczącym między szkołą a współpracującymi z nią instytucjami. Mediator w różnych szkolnych sytuacjach, udzielający wsparcia i pomocy uczniom i nauczycielom. Koordynator, współorganizator i uczestnik działań uzupełniających, rozszerzających i pogłębiających działalność dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą nauczycieli.
Zadania szkolnego pedagoga, mające na celu rozwiązywanie problemów wychowawczych oraz wspieranie rozwoju uczniów, wymienione są w aktualnym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Należy do nich:
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu lub szkole,
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów,
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych,
 • zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


Czym się zajmuje pedagog (Zakres obowiązków):


 • rozwiązywanie problemów wychowawczych
 • wspieranie rozwoju uczniów
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • prowadzenie działań profilaktycznych i interwencyjnych

Wymagania


Od pedagoga wymaga się ukończonych studiów magisterskich na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom, lub studiów magisterskich na dowolnym kierunku i studiów podyplomowych w zakresie prowadzonych zajęć. W obu przypadku osoba będąca pedagogiem musi posiadać przygotowanie pedagogiczne. Dokładne kwalifikacje odnośnie pełnienia roli pedagoga w konkretnych szkołach określa aktualne rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Pedagog powinien być osobą wrażliwą, empatyczną, lubiącą dzieci i potrafiącą nawiązać z nimi kontakt. Niewątpliwie przydatną cechą będzie również cierpliwość.

Zarobki


Zarobki pedagoga szkolnego kształtują się na podobnym poziomie co zarobki nauczycieli, zależą od stażu pracy i posiadanych kwalifikacji oraz stopnia awansu zawodowego. Średnie wynagrodzenie nauczycieli wynosi odpowiednio: dla nauczyciela stażysty – 100%, nauczyciela kontraktowego – 111%, nauczyciela mianowanego – 144%, nauczyciela dyplomowanego – 184% kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej (2717,59 zł brutto w 2015 roku).

Dostępne oferty pracy:

Więcej na ten temat: pedagog

Oceń

1 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Polecane oferty pracy

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: