eGospodarka.pl

PracaSłownik stanowisk › Lekarz

Lekarz

Lekarz

Lekarz - zakres obowiązków i opis stanowiska © Africa Studio - Fotolia.com

Lekarze należą do zawodów zaufania publicznego. Zawód ten jest regulowany przez ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Według niej wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje świadczeń zdrowotnych, w szczególności: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich. Wykonywanie zawodu lekarza dentysty polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje świadczeń takich samych jak lekarz, ale w zakresie chorób zębów, jamy ustnej, części twarzowej czaszki oraz okolic przyległych.
Za wykonywanie zawodu lekarza uważa się także prowadzenie przez lekarza prac badawczych w dziedzinie nauk medycznych lub promocji zdrowia, a także nauczanie zawodu lekarza. Lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki. Lekarze mają też obowiązek udzielać pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.

Wykaz specjalizacji lekarskich:


alergologia, anestezjologia i intensywna terapia, angiologia, audiologia i foniatria, balneologia i medycyna fizykalna, chirurgia dziecięca, chirurgia klatki piersiowej, chirurgia naczyniowa, chirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna, chirurgia plastyczna, chirurgia szczękowo-twarzowa, choroby płuc, choroby płuc dzieci, choroby wewnętrzne, choroby zakaźne, dermatologia i wenerologia, diabetologia, diagnostyka laboratoryjna, endokrynologia, endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość, endokrynologia i diabetologia dziecięca, epidemiologia, farmakologia kliniczna, gastroenterologia, gastroenterologia dziecięca, genetyka kliniczna, geriatria, ginekologia onkologiczna, hematologia, hipertensjologia, immunologia kliniczna, intensywna terapia, kardiochirurgia, kardiologia, kardiologia dziecięca, medycyna lotnicza, medycyna morska i tropikalna, medycyna nuklearna, medycyna paliatywna, medycyna pracy, medycyna ratunkowa, medycyna rodzinna, medycyna sądowa, medycyna sportowa, mikrobiologia lekarska, nefrologia, nefrologia dziecięca, neonatologia, neurochirurgia, neurologia, neurologia dziecięca, neuropatologia, okulistyka, onkologia i hematologia dziecięca, onkologia kliniczna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, otorynolaryngologia, otorynolaryngologia dziecięca, patomorfologia, pediatria, pediatria metaboliczna, perinatologia, położnictwo i ginekologia, psychiatria, psychiatria dzieci i młodzieży, radiologia i diagnostyka obrazowa, radioterapia onkologiczna, rehabilitacja medyczna, reumatologia, seksuologia, toksykologia kliniczna, transfuzjologia kliniczna, transplantologia kliniczna, urologia, urologia dziecięca.

Wykaz specjalizacji lekarsko-dentystycznych: chirurgia stomatologiczna, chirurgia szczękowo-twarzowa, ortodoncja, periodontologia, protetyka stomatologiczna, stomatologia dziecięca, stomatologia zachowawcza z endodoncją, epidemiologia.

Czym się zajmuje lekarz (Zakres obowiązków):


  • badanie stanu zdrowia pacjentów
  • rozpoznawanie chorób i zapobieganiu im
  • leczenie i rehabilitacja chorych
  • udzielanie porad lekarskich
  • wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich

Wymagania


Prawo do wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty przyznaje okręgowa rada lekarska osobie, która jest obywatelem polskim lub obywatelem Unii Europejskiej oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty oraz wykazuje się nienaganną postawą etyczną. Należy obowiązkowo posiadać alternatywnie:
  • dyplom lekarza wydany przez polską szkołę wyższą potwierdzający ukończenie co najmniej sześcioletnich studiów na kierunku lekarskim lub dyplom lekarza dentysty wydany przez polską szkołę wyższą potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym,
  • dyplom lekarza wydany przez polską szkołę wyższą potwierdzający ukończenie studiów rozpoczętych przed dniem 1 października 2012 r. na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym
  • wymienione przez ustawę w wykazie dokument potwierdzający formalne kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty, spełniające minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa UE wydany w UE i towarzyszące mu odpowiednie świadectwo
  • dyplom lekarza lub lekarza dentysty wydany przez inne niż państwo UE, pod warunkiem że dyplom został uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędny zgodnie z odrębnymi przepisami oraz że spełnia minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa UE

Zarobki


Od kilku ostatnich lat zarobki lekarzy wzrastały od 100 do 120 proc. Słynni kardiolodzy i kardiochirurdzy, znani chirurdzy i ginekolodzy zarabiają nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Mniej znani od 10 tys. do 20 tys. złotych brutto. Najmniej zarabiają stażyści i lekarze rodzinni.

Dostępne oferty pracy:

Więcej na ten temat: lekarz

Oceń

1 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Polecane oferty pracy

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: